Zračenje trafo-stanica izaziva oboljenja

Zračenje trafo-stanica izaziva oboljenja

Elektromagnetnom zračenju dalekovoda, postavljenih u blizini naselja, te trafo-stanica ispod stambenih zgrada, izložen je nemali broj stanovnika u BiH. Iako stručnjaci upozoravaju na veliku opasnost po zdravlje, koju izaziva dugotrajna
Pitanja i odgovori 4

Pitanja i odgovori 4

1. Žena, korisnik porodične penzije iza umrlog supruga, ima ostvaren staž osiguranja u trajanju od 31 godinu. Pita: da li može istovremeno koristiti porodičnu penziju i biti osiguranik u dobrovoljnom
Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 3

Ko spada u osiguranike penzijskog osiguranja? Osiguranici u obaveznom penzijskom osiguranju su: osiguranik radnik; osiguranik samostalnih djelatnosti; osiguranik vjerski službenik; osiguranik poljoprivrednik; osiguranik, nezaposleno lice, korisnik novčane naknade. Da li
Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 2

Živim u inostranstvu, a posjedujem vikendicu u RS. Za proteklo vrijeme sam rijetko dolazila, a sada su mi poslati računi za struju i vodu objedinjeno za više godina. Da li
Najčešća pitanja građana

Najčešća pitanja građana

– Osiguranici zaposleni u zdravstvenim ustanovama (Bolnica Kasindol, domovi zdravlja) kojima za određeni period nije plaćen doprinos a sa stažom za koji su plaćeni doprinosi ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava
Objedinjene žalbe na domove zdravlja i ambulante.

Objedinjene žalbe na domove zdravlja i ambulante.

Prigovori građana se odnose uglavnom na dužinu čekanja za prijem kod ljekara porodične medicine; na visinu naplaćene participacije; kao i na lijekove sa pozitivne liste lijekova- građani smatraju da bi
Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

1) Osiguranik – muškarac, ima 57 godina života i 38 godina penzijskog staža. Pita da li može izvršiti dokup staža? Odgovor: Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službeni glasnik Republike