Da li sam dužan plaćati rtv taksu ukoliko nemam rtv prijemnike?

Da li sam dužan plaćati rtv taksu ukoliko nemam rtv prijemnike?

Potrebno je da pozovete nadležnu rtv komisiju koja će Vam saopštiti uslove pod kojima niste dužni plaćati rtv taksu, a koja će to utvrditi izlaskom na lice mjesta, nakon čega nećete uz račun za telefon morati plaćati i navedenu taksu.