Da li sam dužan plaćati rtv taksu ukoliko nemam rtv prijemnike?

Potrebno je da pozovete nadležnu rtv komisiju koja će Vam saopštiti uslove pod kojima niste dužni plaćati rtv taksu, a koja će to utvrditi izlaskom na lice mjesta, nakon čega nećete uz račun za telefon morati plaćati i navedenu taksu.