Mreža NVO RS

Saznajte više

Mrеža jе provеla dеsеtinе projеkata iz oblasti važnih za građanе, mladе, samostalno i u partnеrstvu sa ustanovama, NVO i mеđunarodnim organizacijama.

 

Batric Sekara

O nama

Povelja

Pitanja

Prijavi problem

Fotogalerija

Video

Projekti

Mreža NVO RS

Regionalne konferencije

U saradnji sa NVO i institucijama organizujemo regionalne konferencije, lokalne skupove, seminare, treninge...

Izgradnja društvene infrastrukture

Sportski tereni, igrališta, mobilijar, eko akcije...

Ostalo

Izrada javnih politika, dokumenata, projekata, elaborata, podrška slobodi izražavanja i slobodi medija, promocija knjiga, izložbe, publikacije, reforma javne uprave, jačanje civilnog društva...

Aktivizam, solidarnost, podrška, advocacy...