Život u slobodi nije lak, a demokratija nikad nije potpuna

John F. Kennedy
Get A Quote

Podržano od