Najčešća pitanja građana

Najčešća pitanja građana

– Osiguranici zaposleni u zdravstvenim ustanovama (Bolnica Kasindol, domovi zdravlja) kojima za određeni period nije plaćen doprinos a sa stažom za koji su plaćeni doprinosi ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju, pitaju može li se za njih izvršiti pojedinačna uplata doprinosa,

– Žene – majke traže tumačenje člana 107. stav 4. Zakona o radu, vezano za primjenu člana 37. Zakona o posredovanju u zapošljavanju kao i za ostvarivanje prava na penziju,


– Kod osiguranika koji su pravo na penziju ostvarili kod ovog Fonda uračunavanjem posebnog staža u dvostrukom trajanju a pri tom su imali ostvaren staž u drugim državama i od nadležnih INO fondova dobili negativno rješenje, u međuvremenu su navršili godine života propisane kao uslov za ostvarivanje prava u drugoj državi, najčešće pitaju na koji način se podnosi zahtjev,

– Korisnici penzije kod ovog Fonda čija penzija je manja od penzije propisane članom 85. Zakona, sa prebivalištem u Srbiji, pitaju zašto im se ne isplaćuje najniža penzija prema ostvarenom penzijskom stažu,

– Korisnici porodičnih penzija pitaju zašto ne mogu istovremeno primati penziju i biti u radnom odnosu imajući u vidu Odluku Ustavnog suda Republike Srpske kojom je utvrđeno da član 141. stav 3. Zakona o PIO nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske,

– Veliki broj osiguranika traži dodatne informacije  povodom obavještenja koja je Fond uputio na adrese osiguranika dana 18.03.2016. godine,

– Korisnici ličnih penzija u  državama sa kojima postoje ugovori odnosno konvencije o socijalnom osiguranju pitaju da li mogu uporedo sa ličnom penzijom ostvariti pravo na porodičnu penziju iza bračnog druga čiji je staž ostvaren na teritoriji Republike Srpske,

– Često pitanje je da li se osiguranik može odreći posebnog staža u dvostrukom trajanju,

– Osiguranik čije je poslednje zaposlenje na teritoriji koja sada pripada Federaciji BiH – radio do 03.04.1992. godine,  a u Republici Srpskoj ima učešće u Vojsci Republike Srpske, pita može li pravo na penziju ostvariti u Federalnom zavodu na način da ne prikazuje poseban staž u dvostrukom trajanju,

– Stranke često postavljaju pitanje kako je moguće da im penzija po konačnom rješenju bude nešto manja od iznosa utvrđenog privremenim rješenjem,

– Osiguranik sa prebivalištem u Švedskoj ostvario je pravo na tzv. narodnu penziju kod švedskog nosioca osiguranja (penzija koja se ostvaruje prema švedskim propisima po osnovu prebivališta) u rješenju je navedeno da ima 22 godine staža u Švedskoj, pita zašto je u našem Fondu zahtjev odbijen ako u bivšoj BiH ima ostvaren staž osiguranja od 18 godina (Nema navršenih 65. godina života),

– Osiguranik je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju; zahtjev je odbijen na bazi NOM prvostepene ljekarske komisije kojim je utvrđeno da liječenje nije završeno i naloženo da se isto nastavi kod nadležne zdravstvene ustanove, pita kad može ponovo podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava,

– Osiguranik je podnio zahtjev za ostvarivanje prava na promjenu radnog mjesta; zahtjev je odbijen jer liječenje nije završeno, pita zašto Fond PIO ne donosi upravni akt protiv kojega bi se mogla izjaviti žalba, nego samo pošalje obavještenje.