U Banjaluci održan POINT W dan

U Banjaluci održan POINT W dan

U saradnji sa Internews BiH, UG “Zašto ne” je u Banjaluci 25. maja organizovalo Dan slobode izražavanja online, odnosno POINT W dan. Glavni fokus POINT W dana bila je sloboda izražavanja
Nema više slobode govora

Nema više slobode govora

Šesta sesija na drugom danu POINT konferencije započela je pod svjetlima mobilnih telefona ljudi prisutnih u kinu Kriterion. Tema sesije je sloboda izražavanja i strah od cenzure, tamno polje osvjetljeno
Pitanja i odgovori 4

Pitanja i odgovori 4

1. Žena, korisnik porodične penzije iza umrlog supruga, ima ostvaren staž osiguranja u trajanju od 31 godinu. Pita: da li može istovremeno koristiti porodičnu penziju i biti osiguranik u dobrovoljnom
Pitanja i odgovori 3

Pitanja i odgovori 3

Ko spada u osiguranike penzijskog osiguranja? Osiguranici u obaveznom penzijskom osiguranju su: osiguranik radnik; osiguranik samostalnih djelatnosti; osiguranik vjerski službenik; osiguranik poljoprivrednik; osiguranik, nezaposleno lice, korisnik novčane naknade. Da li
Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 2

Živim u inostranstvu, a posjedujem vikendicu u RS. Za proteklo vrijeme sam rijetko dolazila, a sada su mi poslati računi za struju i vodu objedinjeno za više godina. Da li
Najčešća pitanja građana

Najčešća pitanja građana

– Osiguranici zaposleni u zdravstvenim ustanovama (Bolnica Kasindol, domovi zdravlja) kojima za određeni period nije plaćen doprinos a sa stažom za koji su plaćeni doprinosi ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava
Objedinjene žalbe na domove zdravlja i ambulante.

Objedinjene žalbe na domove zdravlja i ambulante.

Prigovori građana se odnose uglavnom na dužinu čekanja za prijem kod ljekara porodične medicine; na visinu naplaćene participacije; kao i na lijekove sa pozitivne liste lijekova- građani smatraju da bi