Zamjena stolarije na čuvarskoj kući Prača

Zamjena stolarije na čuvarskoj kući Prača

Na čuvarskoj kući Prača izvršena je zamjena kompletne stolarije u okviru planiranih radova renoviranja ovog objekta. Radove finansira J.P. “Vodovod i kanalizacija” a.d., Pale.