Više od pola miliona građana BiH i dalje ugroženo minama

Više od pola miliona građana BiH i dalje ugroženo minama

SARAJEVO – Bosna i Hercegovina se i dalje suočava sa ozbiljnim problemom kontaminacije minama, jer mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata predstavljaju direktnu prijetnju sigurnosti i životima 545.000 građana.

Ozbiljnost problema potvrđuje i podatak da je od 1992. godine oko 8.386 ljudi stradalo od mina u BiH, navode u u zajedničkom saopštenju Evropska unija u BiH, World Vision i UDAS (Organizacija amputiraca).

Iz tih organizacija navode da se 4. april, međunarodni Dan svjesnosti o opasnosti od mina i pomoći žrtvama mina, dočekuje sa velikim očekivanjima da bi ove godine mogli vidjeti obnovljenu predanost nadležnih vlasti, koji upravljanju protivminskim djelatnostima, u ispunjavanju preostalih obaveza iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina.

To se odnosi na obaveze da se osigura podrška žrtvama mina u rehabilitaciji i integraciji, kao i čišćenju preostalih miniranih teritorija što prije, ali ne kasnije od 2025. godine.

“I vrijeme je da se te obaveze privedu kraju. Protivpješadijske mine izazivaju patnju i stradanja i predstavljaju ozbiljnu prepreku ekonomskom razvoju. Također, sprječavaju povratak izbjeglica i raseljenih osoba, te uspostavljanje normalnih društvenih tokova i sigurnog okruženja”, ističe se u saopštenju.

Evropska unija je snažno posvećena potpunoj eliminaciji protivpješadijskih mina u BiH i podržava prava žrtava mina i njihovih porodica na podršku i rehabilitaciju.

Od 1996. godine, EU je uložila 46 miliona evra u sektoru deminiranja u BiH, čime je potvrdila svoju posvećenost tom važnom pitanju.

Nevladina organizacija World Vision, u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca “UDAS”, doprinosi tom zahtjevnom cilju kroz projekat “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtavama mina u BiH”. Projekt, koji finansira Evropska unija, osigurava socio-ekonomsko osnaživanje i integraciju žrtava mina i njihovih porodica u 11 opština ugroženih minama u BiH.

Oko 50 preživjelih od mina će imati mogućnost da poboljšaju vještine u upravljanju malim biznisom, nakon čega će im biti nabavljena oprema i osigurana stručno tehnička podrška u razvoju njihovih biznisa.

Dodatno, 170 članova njihovih porodica, uključujući i 61 maloljetno dijete, će takođe imati koristi od projekta. Evropska unija i World Vision su udružili snage u podizanju svjesnosti o pravima i potrebama žrtava mina i djece žrtava mina u BiH.

“Djeca žrtve mina ne bi smjela da budu zanemarena. Broj djece stradale od mina u BiH se značajno smanjio tokom posljednje decenije, međutim, mnoga djeca nastavljaju da žive u zajednicama ugroženim minama, gdje je njihova sigurnost i pravo na bezbrižno djetinjstvo i dalje ugroženo. Djeca koja su izgubila člana porodice u minskom incidentu ili koja žive u porodici sa odraslim preživjelim od mina, se također nose sa značajnim izazovima oporavka od gubitka ili nedovoljne podrške od nosioca domaćinstva i součavaju se sa siromaštvom. Neka djeca napuštaju školu, jer moraju da rade ili da se brinu o roditeljima. Politički lideri i državne vlasti nadležne za protivminsko djelovanje se pozivaju da daju doprinos da se izazovi koji se tiču uticaja mina u BiH završe što prije”, naglašeno je u saopštenju. Nezavisne novine