Rijeka kakvu ne poznajemo: Dramatični prizori Drine

Rijeka kakvu ne poznajemo: Dramatični prizori Drine

Rijeka Drina trpi veliko zagađenje preko svijih pritoka putem kojih u Drinu dospijeva velika količina smeća, koja se taloži u samom koritu rijeke. Dugogodišnji je to problem za koji još uvijek nema rješenja. Naša ekipa zabilježila je dramatične prizore rijeke Drine u općini Višegrad.

Tone smeća, plastični otpad, veliki kabasti otpad, smrad. Ovo su prizori na koje smo naišli danas na Drini pored Višegrada. Stanovnici okolnih mjesta negoduju i boje se epidemija. Građani i ekolozi upozoravaju da ovo zagađenje koje se može vidjeti ovdje pretstavlja pravu ekološku katastrofu.

Građani Goražda kažu da rijeka Drina nosi smeće iz svojih pritoka, koje su opet zagađene što zbog ljudskog nemara, industrije ili divljih deponija.

“Tu su i problem divlje deponije, kojih je u našem gradu sve više i više. Naprimjer, u Goraždu ima podatak jedan da je sada trenutno što su navodno oni izbrojali da ih je 57, ali ja mislim da njih ima preko 100 tih deponija. I te deponije jednostavno dolaze u našu ljepoticu rijeku Drinu”, kaže Alen Selimović.

Najteže je tokom ljeta ističe Selimović, kada građani čiste bašte. Sav otpad završi u Drini, odnosno potocima i njenim pritokama.

“Bilo koji sugrađanin iz Goražda može vidjeti da rijeka Drina nosi neko smeće. Jedan od možda najvećih problema je ta svijest kao i ta zakonska rješenja koja se i ne primijete. Nisam vidio da je neko kažnjen za bilo koji ekološki prijestup”, navodi Eldin Baljević, stanovnik Goražda.

Izvor: N1

Mještani koji žive uz Drinu apeluju na građane, zagađivače, kompanije i sve one koji neodgovorno postupaju s otpadom, da se sjete ovih prizora prije nego što neodgovorno odbace smeće. Apeluju i na državu, da pronađe rješenje za prikupljanje plastičnog otpada, koji bi se mogao reciklirati, umjesto što pluta bh. rijekama