Video: Digitalna sigurnost medija u BiH: upadi, prijetnje i hakiranje

Video: Digitalna sigurnost medija u BiH: upadi, prijetnje i hakiranje

Stručnjaci/kinje za digitalnu sigurnost, kao i medijski profesionalci/ke govorili su o različitim perspektivama digitalne sigurnost, fokusirajući se na načine na koje digitalna ne(sigurnost) utječe na medijsku industriju u Bosni i Hercegovini. Na diskusiji održanoj 10. juna 2022. godine pod nazivom “Digitalna sigurnost medija u BiH: upadi, prijetnje i hakiranja” govorile/i su Marija Herceg, Aleksandar Trifunović, Jelena Ožegović, Danica Ilić i Kostiantyn Korsun.

Događaj je organizovan u sklopu prezentacije nove USAID-ova podrške medijima u Bosni i Hercegovini (Media Engagement Activity – MEA) koju sprovodi Internews u partnerstvu sa FHI360 i drugim lokalnim partnerima. Više o USAID-ovoj podršci medijima u BiH pratite ovdje na stranici meabih.org.

U nastavku pogledajte video snimak uvodnih govora i cijele diskusije.

 

English language: