Posjeta predstavnika Ski saveza BiH i nordijskog smučarskog kluba “Romanija” Pale Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu

Posjeta predstavnika Ski saveza BiH i nordijskog smučarskog kluba “Romanija” Pale Fakultetu za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu

U cilju postizanja što boljih sportskih rezultata u biatlonu i omasovljenja ovog divnog sporta u petak 10. marta delegacija Smučarskog saveza Bosne i Hercegovine i nordijskog smučarskog kluba “Romanija” Pale posjetila je Fakultet za sport i tjelesni odgoj Univerziteta u Sarajevu.

Na sastanku je, između ostalog, razgovarano i o zajedničkim nastupima na konkretnim naučno-istraživačkim projektima koje Međunarodna biatlon unija – IBU promoviše i finansira.
Razmatrani su i modaliteti saradnje između fakulteta i SK “Romanija” Pale kao ključnog nosioca aktivnosti u BiH kada je biatlon u pitanju, a u cilju korišćenja tehničkih kapaciteta koje fakultet ima u smislu kvalitetne provjere spremnosti takmičara raznih kategorija.

Učesnici su se saglasili da se uskoro ponovo okupe i da tada konkretizuju saradnju.

Smučarski klub Romanija je predvodio predsjednik kluba, Ljubiša Tanić sa saradnicima, Jelena Dojčinović generalni sekretar ispred Skijaškog Saveza BiH, a fakultet tjelesnog odgoja i sporta dekan Ifet Mahmutović, prodekanesa Lejla Šebić i saradnici.