Zabrinutost zbog vraćanja krivičnog djela klevete u Krivični zakonik RS

Zabrinutost zbog vraćanja krivičnog djela klevete u Krivični zakonik RS

Život u slobodi nije lak, a demokratija nikad nije potpuna, rečeno je davno, ali ovakvi potezi vlasti u Republici Srpskoj su u suprotnosti s međunarodnim standardima i dobrom praksom i sigurno je da će dodatno narušiti ukupnu situaciju sa slobodom medija i slobodom izražavanja.

Nacrt izmjena i dopuna Кrivičnog zakona usvojen od strane Vlade Republike Srpske kojim se kao krivična djela uvode uvreda i kleveta uz drakonske kazne, predstavlja najavu novog progona svih političkih neistomišljenika, te je evidentno da će se slobodno misleći pojedinci, mediji, udruženja i drugi boriti protiv takvih izmjena zakona svim demokratskim sredstvima.

Da li pozicija sa pomenutim zakonom želi da sebe proglasi nepogrešivim, da uvede cenzuru na slobodu izražavanja i slobodu medija ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju ne može se konstatovati da ovakvi potezi doprinose slobodnom i demokratskom društvu za šta se formalno opredijelila i vlast u Republici Srpskoj.

Ako je 2001 godine donijet Zakon o dekriminalizaciji klevete, zašto se sada pravi nekoliko koraka unazad i šta se time poručuje, uzevši u ibzir da je BiH zemlja kandidat za članstvo u EU. Jasno je da se komunističkim zakonima ne može u Evropu.

Osnovne ljudske slobode i prava su sloboda medija, novinara i svakog pojedinca. Od te slobode zavisi sloboda i naroda i republike, a ne od volje malog broja ljudi.

Jedna država može napredovati samo ako posjeduje ove slobode, a ne nikakve drakonske restrikcije koje umanjuju prava i slobode, kao što je i prije više godina bio  Zakon o javnom redu i miru sličnih ograničenja kao što je u najavi novog zakona.