Problemi penzionera se (ne)rješavaju?!

Problemi penzionera se (ne)rješavaju?!

Penzioneri u zemljama regiona imaju slične probleme i sve učestalije je umanjivanje njihovih prava i primanja, te je zato važna saradnja između sindikata penzionera kako bi se skrenula pažnja i rješavali njihovi problemi.

Takođe, na osnovu dobijenih pitanja, ali i komentara, učesnici iz BiH, Hrvatske, Slovenije, Italije takođe su ukazali da je važno da se poštuju prava penzionera, očuva kupovna snaga penzija i poboljša zdravstvena zaštita najstarijih.

Predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović ukazao je da je u posljednje vrijeme u Srbiji sve učestalije umanjivanje prava penzionera i da je taj sindikat bio aktivan u odbrani njihovih prava i da su se obratili i Ustavnom sudu. Istovjetne priče smo čuli i od penzionera u BiH i njihovih strukovnih udruženja koji ulažu napore da se stečeno pravo ne oduzima, niti umanjuje, tj. da se poštuje.

On je kazao da se sinidikati ne slažu sa smanjivanjem njihovih primanja. Takođe je kazao da se protive i tome što je smanjen broj članova Upravnog odbora Fonda PIO jer, kako je kazao, sada “svaka odluka koja se donese biće u korist vlade”.

Broj zaposlenih i penzionera izjednačen

U Srbiji je zabilježen i primjer smanivanja penzija zakonom, a penzioneri smatraju da je “selektivnim” smanjenjem penzija prekršen Ustav i brojni drugi Zakoni i međunarodni standardi i norme. Zakon kojim se regulisalo smanjenje penzija, kako je kazala, podijelio je penzionere na “siromašne”, kojih je oko 60 odsto i koji imaju do 25.000 dinara I “bogate”.

On je kazao da je smanjenjem plata i penzija finansijski efekat za državu mali, a da se mnogo više postiže povećanom naplatom doprinosa . Todorović je naveo podatak da je u Bugarskoj 55 odsto penzionera siromašno, kod nas 17 odsto, a u Švedskoj je 1,1 odsto.

Potpredsjednik Sindikata penzionera UGS Nezavisnost Mihajlo Đorđević naveo je da nedopustivo to što su uvedeni penali za prevremeni odlazak u penziju ukoliko se ne ispune oba uslova, i da bi teret krize trebalo pojednako da se prebaci na sve slojeve društva.

Ona je naveo podatak da 60 odsto penzionera u Srbiji prima prosječnu penziju koja je oko 180 evra. Đorđević je ukazao da je važno da se obezbjedi vraćanje imovine PIO fondu i da ne bi smjelo da još dođe do umanjivanja stečenih prava.

On je kazao da bi sve države u regionu trebalo da omoguće minimalne penzije prema iznosu potrošačke korpe, kao i da se poveća broj staračkih domova, ali i omogući bolji sistem liječenja penzionera.

20 iniscijativa penzionera čeka odluku ustavnog suda

On je takođe ukazao da je neprihvatiljivo da se smanjuju zarade zaposlenima i primanja penzionera navodeći da “bogati uzimaju od siromašnih da bi bolje živeli”.

Zamjenik predsjednika Sindikata UGS Nezavisnost Zlata Zec navela je da su penzioneri zaslužili da žive od svog rada, i onoga što su godinama radili i sticali, a ne da im neko sada “zavlači ruku u džep”.

Ona je kazala da bi trebalo bar malo da se poveća nivo prava penzionera i radnika i da je problematično to što u Srbiji nema pravog socijalnog dijaloga. Zec je navela da su sindikati uputili Ustavnom sudu 20 inicijativa za preispitivanje pojedinih rješenja, među kojima i onih koja su uticala na smanjenje plata i penzija.

Generalna sekretarka SPI-CGIL Kala Kantone ukazala je da je važno što više ojačati sindikalne organizacije kako bi se suprotstavile i izborile sa problemima .

– Važno je da se više angažujete u rješavanju problema, bitno je prevazići poteškoće i potrebno je da se svi angažujete da bi se one prevazišle – rekla je ona.

Predstavnica Sindikata penzinera iz BiH Masija Sejmenović navela je da su problemi penzionera slični u svim zemljama regiona i da je problematično to što se broj penzionera praktično izjednačio ili povećao u odnosu na broj radnika.