DIrektorij donatora u BiH

DIrektorij donatora u BiH

Direktorij donatora u BiH je vodič o izvorima finansiranja za organizacije civilnog društva u Bosni i
Hercegovini ali i regiji, tj. post-jugoslovenskim zemljama.
U Direktoriju možete pronaći informacije o rekordnih 630 donatora i poziva za projekte sa uredima
donatora u BiH i/ili svijetu, a koji finansiraju aktivnosti u BiH i/ili regionu. Što je značajno za ovaj
direktorij je da organizacije civilnog društva na jednom mjestu mogu pronaći informacije o različitim
programima, aktivnostima i geografskom području koje određeni donatori finansiraju, rokovima za
prijave, kriterijima podobnosti, načinima apliciranja i kako ostvariti kontakt.

http://www.mreza-mira.net/wp-content/uploads/2018/03/Direktorij-donatora-12-Mreza-za-izgradnju-mira-mart-2018.pdf