Prijedlozi za rješavanje pitanja u opštini Pale

Prijedlozi za rješavanje pitanja u opštini Pale

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Pale usvojena su dva prijedloga koja sam iznio u ime kluba odbornika DNS-a.
Prvim prijedlogom biće formirana radna grupa koja će uraditi kompletnu analizu aktuelnih problema sistematizovanih po stepenu hitnosti rješavanja, te načine na koji bi se isti riješili 30 dana od dana formiranja grupe.
Drugim prijedlogom bi mladi bračni parovi, djeca poginulih boraca i RVI, te porodice čiji bi dolazak u našu opštinu bio višestruko koristan za sve nas (univerzitetski profesori, akademici) imali olakšice pri kupovini stanova. Opština se odriče rente za stan, a investitori iz građevinskog sektora smanjuju cijenu od 10% do 20% kako bismo došli do cijene stana od 1.000,00КМ/м². Naglašavam da ovdje nije akcenat samo na stanovnicima naše opštine, već da želimo otvoriti vrata drugim stanovnicima RS koji žele da žive i rade u našoj opštini.