Prati(mo) svoju reformu! WeBER

Prati(mo) svoju reformu! WeBER

Prati(mo) svoju reformu! U toku je seminar za Državne radne grupe u okviru #EU_WeBER projekta usmjerenog ka unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva za monitoring reforme javne uprave #RJU na zapadnom Balkanu.

OCD iz #BiH su imale priliku slušati predavanja o procesu pisanja i monitoringa javnih politika od Corine Stratulat iz European Policy Centre iz Brisela te o monitoringu #RJU od stručnjakinje za reformu javne uprave, Milene Lazarević iz European Policy Centre/Centar za evropske politike – CEP, koordinatora #EU_WeBER projekta iz Beograda. Za više informacija o projektu posjetite http://www.par-monitor.org/