Obrazovanje – ključ za budućnost

Obrazovanje – ključ za budućnost

Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogim izazovima.  Jedan od najvećih koji zahtijeva što hitnije rješavanje je potreba da se djeci osigura kvalitetno obrazovanje za 21. stoljeće koje će im obezbijediti vještine neophodne da budu konkurentni na današnjem tržištu rada.  Broj mladih ljudi koji napušta zemlju jer drugdje imaju bolje šanse za uspjeh je problem sa kojim se suočavaju svi građani BiH.  Stopa nezaposlenosti među mladima ovdje je gotovo famoznih 60 posto.

Istovremeno nam predstavnici privatnih firmi govore da žele zapošljavati ljude, ali da ne mogu naći kvalifikovane radnike za slobodna radna mjesta.  Kvalitetno obrazovanje koje vodi do intelektualnog razvoja i uspješnog zaposlenja ključno je za vitalnost i budućnost bilo koje zemlje.  Diskriminacija, segregacija i politizacija negativno utiču na kvalitet obrazovanja u BiH.  To nije pitanje koje se tiče samo jednog konstitutivnog naroda – to je pitanje za sve.

U proteklih nekoliko sedmica se već uzdrmani obrazovni sistem suočio sa napadom na svim nivoima – od osnovnih škola, do univerziteta; ali dobra vijest je da su se građani pokrenuli i podstakli lokalne lidere da djeluju, što mijenja situaciju.  Građani su pokazali aktivno interesovanje za zajedničku budućnost bh. omladine i zahtijevali su odgovornost političara da provode politike koje će riješiti probleme sa kojima se mladi danas suočavaju.  A pametni političari ih slušaju.

U Sarajevu su se učenici, roditelji i nastavnici glasno suprotstavili pokušajima da se revidira nastavni plan i program bez obzira na uticaj tih promjena na kvalitet obrazovanja, da se uvedu eksterni ispiti koji nisu usklađeni sa ostatkom zemlje, da se politički “opreme” školski odbori i da se spoje škole – sve bez konsultacija sa lokalnom zajednicom i partnerima u oblasti obrazovanja.  Drago nam je što je Kantonalna skupština odlučila da uzme u razmatranje zabrinutost građana i nadamo se da će revidirati svoje planove uzimajući u obzir budućnost i najbolje interese učenika.

Učenici Stručne srednje škole iz Jajca su sjajan primjer građanskog angažmana u njegovom najboljem izdanju.  Suočeni sa podjelom škole, oni su, zajedno sa hrabrim profesorima i uz podršku roditelja postali “glas morala u BiH” po pitanju segregacije u školama.  Jasno su kazali da niti je u njihovom najboljem interesu, niti je u najboljem interesu zemlje da se proces obrazovanja odvija u okruženju podjela.  Apsolutno su u pravu.  Može se i mora postići kompromis koji ne pravi dalje podjele po etničkim principima, kompromis koji prihvata i poštuje učenike koji su u manjini.

U Tuzli je prošlog mjeseca Kantonalna skupština usvojila zakon zahvaljujući jednom glasu koji političarima daje ovlasti da imenuju rukovodstvo Univerziteta u Tuzli koji je do sada spadao među institucije koje uživaju najveći stepen nezavisnosti i poštovanja u zemlji.  Zakon omogućava da se vrši neprikladan politički uticaj na rukovodstvo i nastavno osoblje univerziteta.  Odluke Univerziteta treba da se zasnivaju na želji da se postigne izvrsnost u obrazovanju, a ne na politici; stavljanje rukovodstva univerziteta pod političku kontrolu neće doprinijeti reputaciji Univerziteta u Tuzli koji je poznat po svojoj izuzetnoj akademskoj reputaciji.  Ovo je ozbiljan udarac akademskoj nezavisnosti i integritetu drugog po veličini javnog univerziteta u Federaciji BiH.

A u Republici Srpskoj, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je novi zakon o osnovnom obrazovanju u kojem se ne spominje država Bosna i Hercegovina i iz kojeg je izbačen najvažniji element iz Okvirnog zakona o obrazovanju iz 2003. godine, Zajednička jezgra nastavnih planova i programa. Ključni kontakti u RS rekli su nam da je namjera zakona da škole pređu na obrazovnu filozofiju koja se zasniva na rezultatima, a taj cilj i Zajednička jezgra nastavnih planova i programa ne isključuju se međusobno. Biće nam drago pratiti kako provedba ovog novog zakona vodi škole u RS ka ostvarenju toga cilja.

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa kreirana je s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja širom BiH.  Njome se ne eliminišu jezik, religija niti bilo koji drugi predmet iz “nacionalne grupe predmeta”. Ono što se njome postiže je modernizacija nastavnih planova i programa širom BiH; ona takođe garantuje da će svi učenici, bez obzira na svoju etničku pripadnost ili dio zemlje u kojem žive, dobiti jednako, visokokvalitetno, moderno obrazovanje zasnovano na univerzalnim ljudskim pravima, multikulturalizmu i pomirenju. Zajednička jezgra nastavnih planova i programa ključna je za učenike u BiH i njihovu sposobnost zadovoljenja evropskih i međunarodnih standarda. Kao što je bivši generalni sekretar UN, Kofi Annan, rekao: “Obrazovanje je premisa napretka u svakom društvu, u svakoj porodici”.

Moje osoblje i ja već dugi niz godina radimo sa lokalnim partnerima i međunarodnom zajednicom na provedbi Zajedničke jezgre i da bismo dali podršku učenicima u cijeloj BiH koji željno žele obrazovanje koje će ih pripremiti da budu lideri na globalnom tržištu i u stabilnoj i prosperitetnoj BiH. U našem daljem radu planiramo našim angažmanom pomoći učenicima iz svakog kutka BiH da steknu obrazovanje koje im je potrebno i koje zaslužuju. Ali, to ne možemo sami postići.

Apelujemo na građane BiH da slijede primjer učenika i nastavnika u Jajcu, te nastavnika, učenika i roditelja u Kantonu Sarajevo i da progovore, da se njihov glas čuje. Građani mogu voditi proces reforme obrazovnog sistema ukoliko mirnim putem zahtijevaju da izabrani zvaničnici rade u najboljem interesu mladih ljudi u BiH – na kvalitetnom obrazovanju za njih koje će ih odvesti na put uspjeha ka zajedničkoj budućnosti.  Bivši američki predsjednik, Franklin D. Roosevelt najbolje je to opisao: “Demokratija ne može uspjeti ukoliko oni koji biraju nisu spremni da biraju mudro. Zato je pravi istinski čuvar demokratije obrazovanje”.

http://usembassysarajevo.blogspot.ba/