Obrazovanje novinara u jugoistočnoj Evropi: Slabi materijalni uslovi i nedovoljno prakse

Obrazovanje novinara u jugoistočnoj Evropi: Slabi materijalni uslovi i nedovoljno prakse

Saradnja između medijskog sektora i novinara i obrazovnih institucija je slaba u Jugoistočnoj Evropi, pokazalo je istraživanje u šest zemalja.
Slabi materijalni uslovi, neravnoteža između teorije i prakse i nedovoljno specijaliziran stručni kadar odlike su formalnih programa za obrazovanje novinara u u jugoistočnoj Evropi, navodi se u istraživanju koje je provela Visoka škola za novinarstvo i odnose s javnošću iz Skopja, pod nazivom “Potraga za novim rješenjima: Kreiranje idealnog kurikuluma iz novinarstva za jugoistočnu Evropu”, provedenog s ciljem kreiranja indikatora za unapređenje nastavnih programa i obrazovanja novinara u ovom dijelu Evrope.
Istraživači su ustanovili i slabu suradnju obrazovnih institucija sa medijskim sektorom i profesionalnim novinarima, te sporadičnu suradnju formalnih i neformalnih programa obrazovanja novinara.
Istraživanje je obuhvatilo 26 škola novinarstva u Crnoj Gori, Bosni i Herecgovini, Srbiji, Kosovu, Albaniji i Makedoniji, pri čemu su analizirani kurikulumi i uslovi nastave, te provedeni intervjui sa predstavnicima akademske i medijske zajednice.
Kompletan izvještaj možete pročitati
http://respublica.edu.mk/attach/Building-Trust-in-Media-in-SEE.pdf