Najava svečanog potpisivanja Sporazuma o suradnji Vijeća ministara i NVO

Najava svečanog potpisivanja Sporazuma o suradnji Vijeća ministara i NVO

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) je na svojoj 126. sjednici održanoj 26.09.2017. godine usvojilo Sporazum o suradnji između Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Potpisivanje je zakazano za 30.11.2017. godine u Plavoj Dvorani Parlamentarne skupštine BiH sa početkom u 15:00 sati. U skladu sa gore navedenim, pozivaju se predstavnici nevladinih organizacija u BiH na svečano potpisivanje spomenutog Sporazuma. Usvajanjem Sporazuma nastavljaju se aktivnosti na stvaranju poticajnog okruženja za razvitak civilnog društva u BiH i unapređenja institucionalnih mehanizama suradnje. Ovim Sporazumom se nastoji kreirati nužni politički okvir za jačanje sudioničke demokracije u BiH, koji korespondira sa zahtjevima Europske unije i potrebama BiH za transparentno kreiranje i provedbu javnih politika u nadležnosti Vijeća ministara BiH. Usvajanju Sporazuma prethodile četiri javne rasprave sa nevladinim organizacijama u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci i Bijeljini, online konsultacije sa zainteresiranom javnošću putem web platforme www.ekonsultacije.gov.ba, kao i konsultacije sa institucijama Vijeća ministara BiH. Cilj konsultacija je bilo kreiranje kvalitetnoga dokumenta koji će utemeljiti suradnju Vijeća ministara BiH i nevladinih organizacija u BiH. Molimo da svoje prijave dostavite najkasnije do 27.11.2017. godine do 16:00 sati na email: jelena.skokic@mpr.gov.ba   Prilikom prijave obavezno dostaviti: Naziv organizacije Adresa i grad organizacije Ime i prezime osobe ovlaštene za potpisivanje   Napomena: ovlašteni predstavnici organizacija obavezni su ponijeti pečat organizacije na dan potpisivanja kako bi potpisiali i opečatili potpisani Sporazum.   Broj mjesta je ograničen kapacitetom Plave sale Parlamentarne skupštine BiH. Nakon prijave, bit će dostavljen i dnevni red događaja – Pročitajte više na: https://www.bljesak.info/vijesti/flash/vijece-ministara-i-nevladine-organizacije-potpisuju-sporazum-o-suradnji/218974