MIL Clicks: Medijska i informacijska pismenost na društvenim mrežama

MIL Clicks: Medijska i informacijska pismenost na društvenim mrežama

MIL Clicks je inicijativa UNESCO-a i partnerskih organizacija koja za cilj ima poticanje kritičkog razmišljanja o internet sadržaju koji nas svakodnevno okružuje.

MIL Clicks koristi društvene mreže i druge internet sadržaje da skrene pažnju na kreativno i kritičko korištenje interneta, s ciljem promocije dijaloga, tolerancije, različitosti, jednakosti, slobode izražavanja i boljeg korisničkog iskustva za sve korisnike interneta. Inicijativa se sastoji iz niza nestrukturiranih i neformalnih aktivnosti koje teže da razviju medijsku i informacijsku pismenost na društvenim mrežama i korisnike digitalnih tehnologija potaknu da svakodnevnom korištenju interneta uopšte i društvenih mreža posebno pristupe “mudro i kritički”.

Pokretači inicijative u budućnosti namjeravaju uvesti gejmifikaciju procesa, koja bi korisnicima omogućila prikupljanje MIL poena dok koriste internet, a zainteresirani već mogu proći i besplatni online kurs o medijskoj pismenosti koji UNESCO realizira u suradnji sa Univerzitetom Athabasca iz Kanade.