Novo poglavlje u saradnji vlasti i NVO u BiH

Novo poglavlje u saradnji vlasti i NVO u BiH

Danas je u Parlamentarnoj skupštini BiH održana svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO u BiH čime se otvara nova stranica u procesu izgradnje institucionalnog okvira za koordinisano djelovanje vlasti i nevladinih organizacija na nivou Bosne i Hercegovine.

Ovim činom se završava dugotrajni proces inoviranja Sporazuma potpisanog davne 2007. godine a u čijem je kreiranju učešće uzelo više stotina OCD iz cijele BiH. Sporazum je danas potpisan od strane predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH dr. Denisa Zvizdića i preko 70 predstavnika OCD.

Čitav proces podržan je od strane USAID i Delegacije EU u BiH što su kratkim obraćanjem potvrdili Nj.E. Maureen Cormack, Ambasadorica Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini i Nj.E. Lars-Gunnar Wigemark, Šef Delegacije i Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Istaknuta je nedvosmislena podrška i opredjeljenje za izgradnju i razvoj civilnog društva u BiH, intenziviranje njegove uloge u procesima EU integracija, te značaju uspostavljanja saradnje između vlasti i OCD na svim institucionalnim nivoima u cilju svrsishodnijeg kreiranja i provođenja javnih politika usmjerenih na poboljšanje uslova života i rješavanje problema građana BiH.

Potpisivanjem Sporazuma pokreću se procesi kojima će se u narednom periodu kreirati dokumenti sa ciljem obezbjeđenja efektivne upotrebe budžetskih sredstava predviđenih za rad OCD, ali isto tako i transparentnog rada samih organizacija. Proces potpisivanja i davanja podrške principima saradnje navedenim u Sporazumu će biti omogućen i svim drugim OCD u BiH putem web stranice Ministarstva pravde BiH gdje će popunjavanjem priloženog dokumenta biti upisani u registar potpisnika Sporazuma.