Lekcije za efikasnu digitalnu transformaciju

Lekcije za efikasnu digitalnu transformaciju

Nove generacije publike pripadaju publici koja traži vijesti kada onda to želi. Nove generacije nisu navikle čekati na vijesti, pa zbog toga ni ne čitaju štampane medije. U digitalnom svijetu, uz prisustvo velikog broja medija u online sferi, nove generacije ne ostaju lojalne jednom mediju, već su u potrazi za različitim informacijama na različitim mjestima, najčešće na društvenim mrežama.

Zbog toga se već duže vrijeme govori o novim poslovnim modelima medija koji bi postigli što bolji učinak i uspjeh, a ti novi modeli zahtijevaju digitalnu transformaciju.

Digitalna transformacija je proces korištenja digitalnih tehnologija za stvaranje novih ili modifikovanje postojećih poslovnih procesa, kulture i korisničkih iskustava kako bi se zadovoljili promjenjivi poslovni i tržišni zahtjevi. Ponovno osmišljavanje poslovanja u digitalnom dobu je digitalna transformacija.

Nije ni digitalna transformacija nešto što se od jučer događa. Prisutna je od devedesetih godina prošlog stoljeća, a danas već možemo govoriti o potencijalnim uspjesima koje su postigle medijske redakcije kroz proces digitalne transformacije.

Od početka pandemije, stopa digitalne transformacije eksponencijalno je porasla.

Da biste bili u korak sa današnjom (online) publikom, važno je razumjeti njihove potrebe, interese i želje. Redakcije se sve više usmjeravaju ka dobivanju povratne informacije od publike o sadržaju i poslovanju, kao i o tome šta je ono što je za njih učinkovito, a šta nije.

„Digitalna transformacija znači fokusirati se na publiku, a ne na platforme“, navodi David Skok u svom članku o digitalnoj transformaciji medijskih redakcija.

Tri koraka za digitalnu transformaciju

Tara Lajumoke, direktorica Financial Times Strategies, ogranka koji radi u medijskom, umjetničkom i finansijskom sektoru, govoreći na podcastu Journalism.co.uk, na osnovu njihovog iskustva, navodi sljedeća tri koraka koja su važna za digitalnu transformaciju.

  1. Počnite s problemom

Mislite na svoju redakciju i svoju publiku. Koje su njihove bolne tačke? Na primjer, nedostatak reprezentativnih glasova, ključni formati koji nisu u ponudi ili skupe razine pretplate. Provedite vlastito istraživanje publike ili istražite šire medijske trendove.

Kako navodi ona, za Financial Times je najveći problem bio to što se činilo da je kvalitetno novinarstvo ugroženo u digitalnom dobu, pa su oni vidjeli rješenje u pretplati kao načinu (ne samo za monetizaciju) da se osiguraju redovne i pouzdane informacije za publiku.

Ono što je također važno jeste kako motivirati publiku da isprobaju pretplate ili da ih ne otkažu. Kako bi se što bolje razumio temeljni problem, bit će potrebno postaviti što jasniju strategiju i pristup publici, koji će onda pomoći i kod odluke da li svoj sadržaj ponuditi kroz pretplate ili ipak ne.

  1. Sagledajte svoju situaciju

Sagledavanje vaše trenutne situacije je najbolje krenuti od podataka i analitike. Kroz tu analizu možete dobiti toliko korisnih podataka koje će vam pomoći da jasnije vidite gdje ste i kud možete ili želite ići.

Kako ona navodi: „Zapitajte se: s obzirom na vašu trenutnu situaciju (radna snaga, proračun, tehnološki skup) i šire okruženje (trendovi publike i regulatorni okvir), gdje trebate stići za tri godine? Ovo se ne smije brkati s mjestom na koje želite stići.“

  1. Napravite prijedlog za publiku

Razmislite koje su to kombinacije vijesti i usluga koje trebate poboljšati ili unijeti da biste kreirali nove prijedloge za publiku. Financial Times ima novu aplikaciju koja zaokružuje priče dana koje morate pročitati. Mnogo je jeftiniji od pretplate i cilj mu je privući traženu publiku društvenih medija. Ono što je važno jeste vaše vijesti kreirati tako da su pristupačnije publici. A publika je na društvenim mrežama, dakle vaš medij treba prilagoditi plasiranje informacija kroz društvene mreže kako bi došle do vaše publike.

Korištenje SMART okvira

Kao iskustvo Financial Timesa za digitalnu transformaciju, Lajumoke navodi da se treba koristiti SMART okvir za kreiranje učinkovitih ciljeva. Financial Times je svoj pristup nazvao North Star Goal (ciljevi sjevernjače) prema čijem planu trebate biti pametni i fokusirani koristeći se SMART okvirom.

Važno je naglasiti da vaši ciljevi ne moraju biti samo dugoročni, već ih možete rasporediti na više pod ciljeva koje možete početi raditi već sad.

Prema njima, ako na primjer želite da vam cilj bude prekretnica u pretplati, podciljevi bi u tom slučaju bili: smanjenje odljeva korisnika/ca, stvaranja pozicija za specijalističke uloge, dodavanje novih korisnika/ca mjesečno.

U ovom procesu svi su važni, od izvršnih ili generalnih direktora/ica medija pa sve do oglašivača, HR-a, pretplatnika, komunikacije, pojedinačnih novinara/ki.

Fleksibilnost u ovom procesu je veoma važna, pa je prilagođavanje ciljeva sa stalnim promjenama u digitalnom okruženju veoma značajno. U ovom procesu vam dosta može pomoći i agilni pristup vođenju redakcija.

Ako određeni ciljevi u postavljenim rokovima budu neuspješni, vratite se na vašu SMART postavku i ponovite korake.

Još jedno zanimljivo testiranje sa uspjehom koje je Finacial Times imao jeste da je pronašao novu, angažiranu publiku tako što je na jedan dan ukinuo svoj paywall.

I na kraju, ne bori se samo novinarska industrija sa digitalnim izazovima transformacije. Sve industrije su pogođene, pokušajte široko posmatrati i analizirati tržište, možda negdje postoji ideja koja i vama može biti korisna.

digitalna transformacija

https://balkansmedia.org/bs/korisni-savjeti-i-alati/lekcije-za-efikasnu-digitalnu-transformaciju