Komunalna naknada, znate li šta plaćate?

Komunalna naknada, znate li šta plaćate?

Piše: Sanja Vasković

Niska mjesečna primanja prosječnog stanovnika ove zemlje već odavno ne mogu pokriti rastuće troškove života. Kako to da je potrošačka korpa svakog mjeseca uvijek barem duplo skuplja od prosječne plate, neka statistika kao ionako neprecizna nauka sama objasni. Opterećenost troškovima, neznatno ali konstantno povećanje cijena osnovnih životnih namirnica kao i nametnut stil potrošačkog života,itekako teško padaju svakom kućnom budžetu. Nakon što platite račune državi, ne preostaje vam dovoljno novca za  optimalan način života.

Ukoliko živite u Istočnom Sarajevu, pored  troškova režija, jednom godišnje na kućnu adresu dobićete račun adresiran od strane Grada Istočno Sarajevo za plaćanje komunalne naknade. Neobično je to da na računu koji dobijete ne piše konkretno šta je to što plaćate? Koju vrstu usluge? Naknadu za šta? Samo stoji visina komunalne naknade izračunata po određenom modelu, odnosno na osnovu kvadrature kuće ili stana koji posjedujete i građevinske zone u kojoj živite. Tu su i formalne rečenice kojim se poziva na obavezno plaćanje naknade na osnovu Odluke koju je donijela Skupština grada Istočno Sarajevo. Piše i to da ova Odluka proizilazi iz Zakon o komunalnim djelatnostima Republike Srpske (baš kao da prosječan građanin taj zakon svaki dan iščitava, doduše ne poznaju ga ni oni koji su plaćeni da u njihovo ime  kreiraju zakone za opšte dobro).
Imate dvije opcije, platiti ili ne, šalim se, samo jednu, platiti naravno jer iako imate pravo žalbe, pri čemu uobičajeno vi plaćate sudske troškove, u sporu protiv države malo ko je dobio, pa se usudite. Kada je već tako, ostaje nam barem da saznamo šta plaćamo i gdje ide NAŠ novac koji se prikupi na ovaj način. Kao savjestan građanin dužni ste barem toliko jer, većina građana nije upućena šta plaća, šta se podrazumjeva pod komunalnom naknadom i gdje odlaze pare koje se skupe na ovaj način!?

Da vidimo, šta kaže Zakon, šta kažu nadležni a kakvo je stvarno stanje na terenu. U odluci o komunalnoj naknadi koju je usvojila Skupština grada Istočno Sarajevo stoji da komunalnom naknadom plaćamo za: čišćenje javnih površina, održavanje i uređenje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih padavina, održavanje saobraćajnica, vodovod i kanalizaciju, električne PTT mreže, grijanje, javni gradski i prigradski prevoz, pogrebne djelatnosti. Odluka se odnosi na građevinske zone jedan, dva, tri i četiri.

Načelnik odjeljenja zaduženog za prikupljanje komunalne naknade na području Grada Istočno Sarajevo, gospodin Nebojša  Džebo na pitanje gdje se troše pare od komunalne naknade, naveo je  da se sredstva troše za izradu horizontalne i vertikalne  signalizacije saobraćajnica, toplotnu energiji u srednjim školama, gradski prevoz, azil za pse, uličnu rasvjetu. Treba napomenuti da se sredstva od komunalne naknade raspoređuju na način da 85% ide Gradu a 15% opštinama u sastavu grada, što je bio razlog polemike na relaciji grad- opština. Naime, iz  Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo nisu zadovoljni trenutnom raspodjelom novca, tačnije, predlažu da se način preraspodjele novca izmijeni u korist opština i  da se ukine plaćanje naknade u zonama tri i četiri. Na  ovaj prijedlog gospodin  Džebo odgovara: „Ukupan prihod koji ostvarujemo na području opštine Istočno Novo Sarajevo na nivou godine je 71.000 od komunalnih naknada a samo toj opštini vraćamo kroz ova sredstva negdje oko 130.000, šta onda ako mi ne bi radili tu zajedničku komunalnu potrošnju za svih šest opština, od čega bi oni finansirali.“ Doduše, ova opština je jedna od razvijenijih u sastavu Grada a šta je sa drugim dijelovima Grada, koliko se ulaže u razvoj njihove infrastrukture, na uređenje javnih površina, izgradnju i održavanje parking prostora, parkove i sve drugo što treba da posjeduje jedan grad? Ove polemike su vjerovatno proizvod različite političke pripadnosti tako da nećemo dalje razrađivati temu u tom smjeru već zahtjevati adekvatno pruženu uslugu bez obzira na nivo vlasti koji treba da nam je obezbjedi, jer običnog čovjeka ne zanima način preraspodjele novca među različitim nivoima vlasti već kvalitet usluge i života u našem Gradu.

Na pitanje o adekvanoj razvijenosti pojedinih dijelova Grada odnosno zona koje plaćaju naknadu dobili smo odgovor da je to pitanje nadležnosti opština, tj. da opštine određuju ove građevinske zone. Dobro, i njih smo pitali. Stav načelnika opštine Istočna Ilidža Marinka Božovića jeste: „Zalažemo se za korigovanje odluke Grada o komunalnim naknadama u smislu da svi građani plaćaju naknadu na osnovu stepena opremljenosti komunalnom infrastrukturom.“ Ovo, između ostalog, stoji i napisano u Odluci a da li se primjenjuje?

Zakon precizira da jedinice lokalne samouprave same određuju osnov i mjerila na osnovu kojih se naknada utvđuje, a visina naknade, odnosno novac koji izdvajate iz svog džepa za objekte zajedničke komunalne potrošnje trebala bi da zavisi od stepena opremljenosti naselja komunalnim objektima i kvaliteta i standard komunalnih proizvoda i usluga. Ukoliko niste sigurni gdje bi novčana sredstva još trebalo da se usmjeravaju, navodimo šta zakon nalaže, isti onaj zakon na koji se nadlaženi pozivaju samo kada je u pitanju naplata računa ali ne i njihove obaveze i odgovornosti . Dakle, novčana sredstva prikupljena od komunalne naknade koju svi iz prve četiri zone plaćamo na području Grada trebala bi da se usmjeravaju za: podizanje kvaliteta komunalnih usluga, proširenje komunalne infrastrukture, jačanje javnih komunalnih društava, izrade prostorno-planske i tehničke dokumentacije i elaborata a u skorije vrijeme i stvaranje uslova za energetski efikasno korištenje zgrada, smanjivanje uticaja na životnu sredinu…

Dakle, što bi naš narod rekao, koliko para toliko muzike, odnosno koliko vi nama razvijen, uređen, infrastrukturno bogat i čist grad toliko mi vama novca, a ne da izdvajamo za azil za pse dok su “na mom putu mutne baruštine i hiljade rupa odavde do skupštine”.

Umjesto da se bavimo infrastrukturnim razvojem Grada, kod nas još uvijek traje polemika oko problema preraspodjele novca, u čiji će se budžet više sliti. Građani su uslovljeni da plaćaju bez  obzira da li su zadovljni uslugom koja im se pruža, tačnije ne znaju konkretno šta plaćaju, samo da je obavezno. Ako Vas je umorio ovaj suvoparni jezik, pravni termini i teorijsko objašnjenje pojma komunalne naknade evo u jednoj rečenici o čemu Vam govorim.

Ravnogorska 245, opština Istočna Ilidža, 4. zona, urbaniji dio Grada, 21. vijek, rasvjeta-nema, trotoar-nema, kanalizacija-nema, a uredno se plaća komunalna naknada za objekte zajedničke komunalne potrošnje dok još uvijek nismo dovoljno opremljeni ni osnovnim. Gospodo, kako onda da pričamo o energetskoj efikasnosti?!

Što bi neki umni ljudi rekli: „Ako vam je dobro tj. ako imate adekvatno pružene sve ove  usluge koje plaćate, onda ništa“

https://trebevic.net/sanja-vaskovic/komunalna-naknada-znate-li-sta-placate/