Izgradnja cjevovovoda Sumbulovac-Brezovice

Izgradnja cjevovovoda Sumbulovac-Brezovice

U toku su radovi na polaganju 1000 metara distributivnog cjevovoda od Sumbulovca za naselje Brezovice. Izgradnjom ove dionice ukinuće se dva kraka dotrajalog cjevovoda kojim se trenutno snabdijeva ovo naselje.
Radove finansira J.P. “Vodovod i kanalizacija” a.d., Pale.