Učenici O.Š. „Mokro“ u saradnji sa J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale obilježili Svjetski dan voda

Učenici O.Š. „Mokro“ u saradnji sa J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale obilježili Svjetski dan voda

Sa ciljem podizanja svijesti mladih naraštaja o značaju očuvanja vodnih resursa, J.P. „Vodovod i kanalizacija“ a.d., Pale podržalo je aktivnosti učenika likovne sekcije O.Š. „Mokro“, u okviru koje je kroz kreativno izražavanje ovih učenika ukazano na problematiku zagađenja vode i važnost brige o okolini i vodi povodom Svjetskog dana voda.