Aplikacija za provjeru udaljenosti od osoba u samoizolaciji u Crnoj Gori

Aplikacija za provjeru udaljenosti od osoba u samoizolaciji u Crnoj Gori

Korištenjem aplikacije moguće je odrediti geografsku udaljenost od osoba u samoizolaciji.

Foto: Pixabay

Nakon što je uz saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka, crnogorska vlada odlučila objaviti spisak građana koji se u ovoj zemlji zbog pandemije koronavirusa COVID-19 nalaze u samoizolaciji, nepoznati autori kreirali su web aplikaciju putem koje se objavljuje ažurirani spisak sa vladine stranice i uz pomoć koje je moguće geografski odrediti udaljenost od osoba koje se nalaze u samoizolaciji.

“Cilj ove aplikacije je prevencija i uvid u novonastalu epidemiju. Udaljenost nije uvjek 100% tačna, i zavisi od vašeg uređaja i adresa koje uzimamo sa vladinog sajta”, piše na početnoj stranici aplikacije crnagorakorona.com. Na aplikaciji je istaknuto da će svi podaci biti uklonjeni na dan isteka samoizolacije.

Uklanjanje aplikacije i prestanak objavljivanje ličnih podataka (imena, prezimena i adresa) osoba u samoizolaciji osudile su organizacije za ljudska prava.

“Generisanjem ovih podataka ulazi se u zonu krivične odgovornosti kreatora i administratora web aplikacije jer se time direktno krši niz međunarodnih dokumenata i crnogorskih zakona”, piše u saopštenju Centra za građansko obrazovanje.

Centar je također uputio inicijative Vrhovnom državnom tužilaštvu, Upravi policije, Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama i Zaštitniku ljudskih prava i sloboda da po službenoj dužnosti preduzmu sve propisane radnje i mjere u cilju suzbijanja daljeg korištenja ove aplikacije.

Međunarodna organizacija Civil Rights Defenders (CRD) je zbog objavljivanja ličnih podataka osoba koje se nalaze u samoizolaciji pozvala vlade Crne Gore i BiH da poštuju privatnost ovih osoba. Iz ove organizacije upozorili su da je Evropski sud za ljudska prava presudio da se „pravo na privatnost posebno odnosi na zaštitu povjerljivosti podataka koji se odnose na viruse, jer otkrivanje takvih podataka može imati štetne efekte na privatni i porodični život pojedinca i njegov socijalni i profesionalni položaj, uključujući izlaganje stigmi i moguće isključenje iz zajednice ”.

Pojedine općine u BiH su objavile spiskove osoba koje se nalaze u samoizolaciji.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH je krajem prošle sedmice donijela rješenje kojim se zabranjuje nadležnim organima na svim nivoima vlasti u BiH da objavljuju lične podatke o licima koja su pozitivna na koronavirus i kojima su određene mjere izolacije i samoizolacije.

Izvor: RTCGCRDCGO