Započeti radovi na izgradnji cca. 600 matara cjevovoda niske zone

Započeti radovi na izgradnji cca. 600 matara cjevovoda niske zone

Započeti radovi na izgradnji cca. 600 matara cjevovoda niske zone. Realizacijom ovog projekta izvršiće se zoniranje distributivnog sistema u naseljima Luke I i Luke II.