Vocalmatic – aplikacija koja omogućava transkripciju vaših audio snimaka

Vocalmatic – aplikacija koja omogućava transkripciju vaših audio snimaka

Jedan od osnovnih zadataka svakog novinara/ke je još uvijek vezan za uzimanje izjava sagovornika na određenu temu. Dok je dobro imati vještinu stenografije za brzo bilježenje onoga što nam sagovornici govore bilo da se radi o pres konferenciji, intervjuu ili izjavi za priču na kojoj radimo od pojave diktafona ta vještina je postala sve manje potrebna. Ipak i dalje smo zapinjali sa prekucavanjem sadržaja. Dok je proliferacija novih medija bacila značaj na audiovizuelni sadržaj i dalje se oslanjamo i na pisani tekst u novinarstvu te je ponekad potrebno da snimljeni audio ili video materijal transkribujemo. Čak i ako radimo video zbog pristupačnosti sadržaja je važno da možemo napraviti titlove kako bismo omogućili osobama sa oštećenjem sluha da prate razgovor. U prethodnom predstavljanju Voice Record Pro pa čak i Headlinera smo pokušali baciti značaj na ovu funkcionalnost, ali nažalost većina ovih programa je bolje prilagođena za transkripciju na engleski, francuski i druge veće jezike, a vrlo rijetko za albanski, bosanski, crnogorski, hrvatski, makedonski, srpski. U pomoć novinarima/kama koji pišu, snimaju i izvještavaju na ovim jezicima dolazi Vocalmatic – web aplikacija koja uspješno transkribuje barem na neke od gore navedenih jezika. Nažalost aplikacija još uvijek nema zvaničnu podršku za albanski i makedonski, ali se nadamo da će je uskoro pružiti. Regionalni jezici koji su ponuđeni su hrvatski, srpski i slovenski. Prva dva jezika su dovoljna da pokriju većinu potreba novinara/ki u zemljama regije te smo stoga odlučili da vam predstavimo mogućnosti ove web bazirane aplikacije.

Šta nudi Vocalmatic

Ovo je jednostavan online alat koji omogućava podcasterima/kama i novinarima/kama da transkribuju svoje audio i video fajlove. Vocalmatic omogućava korisnicima da pretvore video ili audio snimak u tekst u nekoliko jednostavnih koraka.

via GIPHY

Potrebno je prije svega da imate sačuvan fajl u MP3, WAV, MP4, WEBM ili MOV koji možete podići na ovu platformu, a nakon što odaberete jezik na kojem se govori u fajlu možete odabrati da li želite da transkripcija bude u običnom tekstualnom fajlu ili da bude formatirana za titlove u SRT formatu. Nakon toga jedino trebate kliknuti submit i čekati da dođe email poruka u vaš pretinac kako biste mogli pogledati koliko je uspješan fajl.

via GIPHY

Rezultati testiranja

U našim testovima ono što smo primjetili je da Vocalmatic radi bolju transkripciju kada nema okolne buke, ali čak i sa okolnom bukom većina teksta je dobro transkribovana te uz neke manje izmjene fajl vrlo brzo može biti spreman kao titl ili da kopirate željeni dio u vaš novi tekst dok urednik/ica nisu počeli da pitaju zašto kasnite.

Language selection

Vocalmatic nije u potpunosti besplatan, ali za početak vam se nudi 30 besplatnih minuta kako biste mogli vidjeti da li vam ova aplikacija nudi ono što ste tražili već dugo. Opcije dodatne transkripcije se nude kroz kupovinu dodatnih sati 15 američkih dolara po satu ili neograničen broj sati mjesečno za 65 američkih dolara. Za slobodnjake opcija po satu vjerovatno više odgovara dok bi većoj redakciji odgovarala ova mjesečna opcija. Jedan mali nedostatak ove web aplikacije ili SaaS je što nema automatsku identifikaciju sagovornika, ali to je već minoran detalj.

Rezutlati testiranja

Isprobajte i vi Vocalmatic i javite nam vaša iskustva. Da li ste vi možda pronašli bolji alat? Do tada ćemo testirati i druge alate koji vam omogućavaju automatsku transkripciju audio i video fajlova u tekst. Autor Feđa Kulenović