„Uloga parlamenata i tijela vlasti u borbi protiv korupcije u BiH“

„Uloga parlamenata i tijela vlasti u borbi protiv korupcije u BiH“

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina) i Ambasada Italije u Sarajevu organizivali su konferenciju pod nazivom „Uloga parlamenata i tijela vlasti u borbi protiv korupcije u BiH“, u utorak, 5. juna 2018. godine u Sarajevu. Na konferenciji se razgovaralo o saradnji između zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, međunarodnim standardima u borbi protiv korupcije, krivičnom zakonodavstvu i zaštiti lica koja prijavljuju korupciju. #AccountableBiH