Udruženje građana u kontinuitetu održava javni prostor

Udruženje građana u kontinuitetu održava javni prostor

Mreža NVO RS sa svojim članicama i članovima, te aktivistima od prošle godine održava javni prostor u naselju Obilićevo, konkretno sportski tereni i dječije igralište.

Mjesna zajednica Obilićevo na Palama broji oko 4000 stanovnika i ovaj prostor je vrlo važan za sve, djecu i omladinu, ali i građane, do prošle godine je bio zapušten sa zaraslom travom, rastinjem, ogromnim količinama otpada, te skoro da i nije korišćen kao takav ističe Batrić Šekara predstavnik Mreže. – Nakon peticije više od 200 građana smo obišli ovaj prostor i shvatili da je potrebna akcija, te zajedno sa aktivistima i volonterima odlučili da ovaj prostor uredimo, ali i održavamo u kontinuitetu. Batrić dalje predočava da su u saradnji sa komunalnim preduzećem odvezli više od 15 kamiona otpada i zemlje kako bi ovaj prostor imao normalan pristup, nakon čega smo uredili zelenu površinu koja je površinski oko 4 dunuma zemlje, tako što smo pokosili travu i posjekli rastinje koje je prilično izraslo. Shvativši da veliki broj građana ovog, ali i drugih naselja koristi ove terene i igralište odlučili smo sakupiti sredstva, te uraditi video nadzor u julu i avgustu, a nakon sklopljenog ugovora za internet sa Mtel kompanijom isti je pušten u rad i doprinio je boljem očuvanju ovog prostora i odgovornijem ponašanju građana.

Na ovom prostoru je udruženje Mreža NVO postavila i kante za otpatke čime je prestala navika za bacanjem smeća po terenima ili zelenilu, a drugačiji odnos prema ovom javnom prostoru koji je od velikog značaja za zajednicu je bilo i više akcija čišćenja od strane volontera ovog udruženja.

Sem toga važno je istaći da smo u saradnji sa preduzećem vodovod priključili vodu te postavili korito sa česmom i uradili odvod.

Ova godina je započela sitnim opravkama na dječijem igralištu, popravkom kućice za djecu, pješčanika, popravkom klupa, nabavkom novih ljuljaški, jer su prethodne suviše oštećene, te akcijom volontera čišćenjem prostora, kao i popravkom javne česme u saradji sa vodovodnim preduzećem, naglašavaju u udruženju Mreža.

-Trenutno pripremamo novu akciju uređenja zelenih površina, košenje trave, postavljanje ljuljaški, te nabavku lopti za djecu, a redovno plaćamo internet putem koga funkcioniše video nadzor, a postoji mogućnost implementacije i otvorenog interneta na ovom prostoru za mlade i građane u narednom periodu, a u dosadašnjim aktivnostima je učestvovalo oko 80 volontera, zaključuje svoje izlaganje, Batrić Šekara, koji je glavni inicijator pozitivnih promjena i uređenja ovog javnog prostora u Obilićevu.