U ovoj godini do sada odselilo 30.000 ljudi…

U ovoj godini do sada odselilo 30.000 ljudi…

https://www.facebook.com/studiowashington/videos/372379176723739/