Nespososbno pravosuđe ne vidi problem u kafanskim sastancima sa ljudima koji imaju sudske probleme

Nespososbno pravosuđe ne vidi problem u kafanskim sastancima sa ljudima koji imaju sudske probleme

https://www.facebook.com/studiowashington/videos/2261803390568868/