TI BIH pisao Agenciji za zaštitu ličnih podatka: Zaštititi građane čiji su podaci zloupotrijebljeni za glasanje iz inostranstva

TI BIH pisao Agenciji za zaštitu ličnih podatka: Zaštititi građane čiji su podaci zloupotrijebljeni za glasanje iz inostranstva

Objavljivanje spiska birača registrovanih za glasanje iz inostranstva je u javnom interesu, jer je otkrilo brojne neregularnosti i predstavljalo je jedini način za utvrđivanje zloupotreba u procesu registracije, što je Agencija očigledno zanemarila kod donošenja odluke o zabrani njegovog objavljivanja

Banja Luka, 10. oktobar 2020. — Transparency International u BIH (TI BIH) obavijestio je Agenciju za zaštitu ličnih podataka BIH da je u poslednje vrijeme zaprimio brojne prijave građana čiji su podaci zloupotrebljeni za glasanje iz inostranstva. Nakon što je CIK po prvi put javno objavio spisak birača koji su registrovani za ovaj vid glasanja, brojni građani otkrili su da su njihovi podaci zloupotrebljeni, na način da su bez njihovog znanja registrovani za glasanje iz inostranstva, a spisak je pomogao i medijima da otkriju brojne slučajeve masovnih zloupotreba. Podatak CIK-a o preko 3 500 zaprimljenih žalbi u prvim danima nakon objave spiska jasno pokazuje da se radi o masovnoj pojavi sa namjerom manipulisanja izbornim procesom, pa zbog toga Agencija mora ispitati ove slučajeve i obezbjediti mehanizme provjere i otkrivanja krađe identiteta.

Odgovornost ove institucije je dodatno povećana nakon odluke kojom je CIK-u naređeno uklanjanje Izvoda iz Centralnog biračkog spiska za glasanje iz inostranstva. S obzirom na to da je objavljivanje ovog spiska otkrilo brojne neregularnosti, te de je predstavljalo jedini način za utvrđivanje zloupotreba u procesu registracije, jasno je da je javnost spiska u javnom interesu, što Agencija očigledno nije cijenila kod donošenja ove odluke. Stoga TI BiH poziva Agenciju da hitno pronađe mehanizme zaštite građana, a uzimajući u obzir i da je do održavanja Lokalnih izbora ostalo tek nešto više od mjesec dana.

Po prijavama koje je TI BIH do sada zaprimio putem Centra za pružanje besplatne pravne pomoći može se zaključiti da se lični podaci građana najčešće zloupotrebaljavaju upravo u izbornom procesu i to od strane fizičkih lica, koja su u proteklom periodu prikupljala podatke od građana dovodeći ih u zabludu u vezi sa stvarnom svrhom njihove obrade.

Izborni zakon jasno navodi da su Centralni birački spisak i izvodi iz istog javni dokumenti. S druge strane, cilj Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH je da između ostalog obezbijedi zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a u njih osim zaštite podataka i privatnosti, spada i ostvarenje biračkog prava, koje je zloupotrebama podataka građana pri fiktivnim registracijama za glasanje iz inostranstva ozbiljno dovedeno u pitanje.