Što je kleveta: Kako je prenošenje izjave postalo kriminal

Što je kleveta: Kako je prenošenje izjave postalo kriminal

Autor/ica

Novinari/ke suočeni su s tužbama za svoju riječ.

Ove su tužbe osmišljene za zastrašivanje novinara/ki i ostalih koji izražavaju kritičke stavove o ponašanju moćnih pojedinaca ili korporacija. Tužbe se podnose radi pritiska na novinara/ku, ne radi zaštite prava.

Danas kleveta može biti sve. Budući da postoji prostor za različita tumačenja zakona, svaka riječ koju novinar/ka napiše potencijalno je kleveta.

Ono što je posebno značajno kod optužbi novinara/ki za klevetu je što se kreće od stava da napisano jeste kleveta, onda se na novinare/ke i redakcije vrše pritisci preko različitih medija, a za to vrijeme trajanja procesa traje i dokazivanje da se ne radi o kleveti, već o provjerenim činjenicama.

Ako pratimo medije, ovome svjedočimo svakodnevno.

Što je kleveta?

Mehmed Halilović, bivši ombudsmen za medije u BiH, dugogodišnji novinar i urednik za Safejournalists.net još 2018. godine je pisao o tadašnjem zakonu o kleveti i istaknuo da “razlika između klevete i uvrede ni sucima nije bila sasvim jasna, što se možda najbolje vidjelo kroz nekoliko sudskih postupaka gdje su sudovi jedan slučaj tretirali kao klevetu (u jednom slučaju) i uvredu (u drugom slučaju).” Danas više ne postoji sumnja jer Zakon koji bi uskoro mogao stupiti na snagu u Republici Srpskoj jasno određuje definiciju kojom se kleveta i uvreda kriminaliziraju.

Definicije klevete i uvrede se razlikuju od države do države, pa je važno poznavati zakone svoje države.

Kleveta ili uvreda je javno iznošenje lažne izjave o osobi koja nanosi štetu ugledu te osobe.

Većina optuženih za klevetu i uvredu su mediji.

Na internetu postoji mnogo izvora o definiciji klevete i osnovnim elementima koji se dokazuju, a zajedničko svima (bez obzira na zemlju čije se zakonodavstvo spominje) navodim u nastavku.

U slučajevima kada utvrđivanje „štete” ili uvrede zbog klevete nije potrebno, jer je dovoljan dokaz činjenica da je izjava data, radi se o četiri kategorije klevete per se:

  1. optuživanje nekoga za zločin
  2. pripisivanje ozbiljnog seksualnog prijestupa
  3. davanje negativnih komentara o nečijoj sposobnosti poslovanja ili trgovine
  4. da netko ima neku bolest (na primjer spolno prenosivu bolest ili duševnu bolest).

Tužitelj u tužbi za klevetu mora dokazati ova četiri elementa:

  1. Izjava, koja se mora odnositi na drugu osobu,mora biti lažna.
  2. Izjava mora biti “objavljena” trećoj strani, koja ne može biti i osoba koja se kleveće.

Objavljivanje u ovom kontekstu ne znači da se mora tiskati, već čisto da izjava mora biti učinjena dostupnom nekome osim osobi o kojoj je izjava data.

  1. Ako je priroda izjave ‘od javnog značaja’, osoba koja ju je objavila mora biti barem odgovorna za nemar.

Javne osobe koje žele dokazati da su klevetane moraju dokazati dodatni element, da je u objavljivanju izjave optuženik djelovao sa ‘stvarnom zlom namjerom’ (objavljujući nešto za što znaju da je laž) ili barem potpuno zanemariti je li izjava istinita ili ne.

  1. Osoba o kojoj je data klevetnička izjava mora biti ‘oštećena’ izjavom.

U nekim je državama dovoljno utvrditi da je tužitelj pretrpio “duševnu bol” umjesto “štete”.

Treći element ove prakse dokazivanja velika je prijetnja slobodi govora i slobodi medija.

Vesna Alaburić, odvjetnica iz Hrvatske je stručnjakinja europske razine u oblasti medijskih prava. Svojevremeno je branila novinare lista „Feral tribune“ u kaznenim postupcima pokrenutim zbog klevete i uvrede. U analizi koju je objavio magazin Žurnal je izjavila:

“Novinari, izdavači i druge osobe koje kontroliraju kreiranje i objavljivanje sadržaja ne smiju snositi nikakvu odgovornost za sadržaje koje pronose s takvih sjednica/skupova/događanja.“
„Ta okolnost prijeti ozbiljnom opasnošću da novinari budu kazneno gonjeni i kažnjavani i zbog izvještavanja sa sjednica organa javne vlasti i javnih skupova, na kojima su pojedinci iznijeli uvredljive ili klevetničke sadržaje, odnosno podatke o nečijem privatnom ili obiteljskom životu. Budući da novinari ne smiju biti dovedeni u situaciji da cenzuriraju izjave pojedinih sudionika sjednica organa javne vlasti ili javnih skupova, a po pravilima novinarske profesije nisu dužni provjeravati istinitost tvrdnji sudionika sjednica/skupova s kojih izvještavaju, prijeti ozbiljna opasnost da novinari budu osuđivani i za korektno, profesionalno odrađene novinarske zadaće izvještavanja. A to je nesumnjivo velika prijetnja slobodi izražavanja, novinarskim i medijskim slobodama.“
 upozorava Alaburić u analizi.

Je li se moguće zaštititi od klevete i kako to učiniti?

Projekt The First Amendment izradio je Informativni list o izbjegavanju zakonske odgovornosti za objavljivljeno.

Ako pišete tekst koji razotkriva krivo postupanje tvrtki, moćnika ili pojedinca ovo su koraci koje možete poduzeti.

12 najboljih praksi uključuje:

Budite laserski precizno točni

Pažljivo birajte jezik. Provjerite i još jednom provjerite sve činjenice. Nemojte ništa objavljivati ako sumnjate u istinitost.

Otkrijte sve temeljne činjenice, detalje i kontekst

Izbjegavajte samo iznošenje svojih zaključaka. Uključite što više činjenične potpore svojim zaključcima. Pišite uvjerljivo, ali pružite dovoljno informacija kako bi čitatelji mogli sami izvući zaključke.

Pazite na hiperbolu

Šarena retorika je prihvatljiva. Ali privlači parnice. Izbjegavajte korištenje jezika koji implicira laž ili kriminalne motive ili ponašanje.

Vodite temeljitu evidenciju

Sačuvajte sve bilješke o činjeničnoj istrazi kako biste u slučaju tužbe mogli dokazati da su vaše izjave istinite ili da ste barem vjerovali da su istinite. Vodite evidenciju telefonskih razgovora i intervjua.

Istražite svoje izvore

Uvjerite se da je izvor pouzdan ili potražite potkrepljujuće dokaze. Možete biti tuženi za klevetu samo zbog ponovnog objavljivanja informacija koje je izvorno objavila druga strana.

Predstavljanje izjave kao mišljenja nije čarobna zaštita

Nazvati nešto “svojim mišljenjem” nije slobodan izlaz iz zatvora. Ako mišljenje navodi ili implicira da se temelji na neotkrivenim “činjenicama”, te će se činjenice smatrati netočnima. Stoga je važno otkriti činjenice koje su temelj mišljenja. Time se osigurava da nijedna druga “činjenica” nije nenamjerno implicirana i omogućuje čitatelju/ici da izvuče vlastite zaključke.

Ako iznosite optužbe, budite uvjereni da su točne

U suprotnom, klonite se jezika koji implicira zločine ili pravne pogreške. Opasno je optuživati bilo koga za kriminalnu aktivnost, profesionalnu nekompetentnost ili neetičko ili nemoralno ponašanje. To se naziva “kleveta per se”. Pažljivo koristite takve riječi.

Budite oprezni kada razgovarate o financijskim pitanjima tvrtke ili drugim problemima koji bi mogli utjecati na cijenu dionica ili sposobnost zarađivanja novca na javnom tržištu.

Objavljivanje lažnih informacija o financijskom stanju tvrtke ili najboljim praksama čini vas otvorenim za klevetničke tvrdnje, tvrtka bi mogla podnijeti tužbu za financijske gubitke, bez obzira na to je li to doista posljedica vaše objave.

Budite oprezni kada razgovarate o poslovnom ili proizvodnom procesu tvrtke

Ne otkrivajte poslovne tajne (koje su tajne). Lažne informacije o poslovnoj praksi kao i o proizvodima mogu biti klevetničke.

Kada imenujete pojedinca u vezi s tvrtkom, provjerite je li ta osoba stvarno odgovorna za radnje tvrtke

Ciljajte osobu samo ako znate da je odgovorna. Provjerite je li svatko koga imenujete zapravo dio tvrtke i odgovoran za radnje ili ishod koji im se stavlja na teret.

Razmislite o pregledanju teksta prije objave

Neka odvjetnik upoznat s pitanjima Zakona o kleveti pregleda tekst prije objave. Pregled prije objavljivanja standardna je praksa u novinarstvu ako postoje nedoumice oko određene priče.

Autorska prava

Nemojte ponovno objavljivati dokumente ili slike koji su zaštićeni autorskim pravima ili pripadaju drugima. Ne oslanjajte se na osobnu procjenu prava.

Zaštita demokracije je zadatak koji je dobrim dijelom na leđima medija. Ako se drakonskim kaznama i pritiscima preoblikuje način rada medija, upravljanje društvom postaje lakši dio orkestrirane kampanje. Ključna odrednica je “ako…”

https://www.balkansmedia.org/bs/korisni-savjeti-i-alati/sto-je-kleveta-kako-je-prenosenje-izjave-postalo-kriminal