Radovi u ulici Sime Matavulja

Radovi u ulici Sime Matavulja

U ulici Sime Matavulja izvršena je rekonstrukcija cca. 110 metara fekalne kanalizacije.

U ulici Sime Matavulja izvršena je rekonstrukcija cca. 110 metara fekalne kanalizacije. Realizacijom ovog projekta ukinuta je dionica sa problemima u funkcionisanju.