Radovi na Lukama

Radovi na Lukama

U toku su radovi na izgradnji cca. 900 metara distributivnog cjevovoda profila 110mm u naselju Luke I. Realizacijom ovog projekta izvršiće se prespajanje priključaka cca. 90 domaćinstava u ulicama Beogradska i Jovana Dučića. Radove izvodi i finansira J.P. “Vodovod i kanalizacija” a.d., Pale.