Pribor za samoprocjenu i izradu politika privatnosti

Pribor za samoprocjenu i izradu politika privatnosti

Opšta odredba EU o zaštiti ličnih podataka (GDPR) stupila je na snagu prije više od pola godine. Da li je vaša organizacija uskladila svoje politike prikupljanja, obrade, dijeljenja i čuvanja ličnih podataka sa regulativom Europske unije? Online alat koji je osmislila Fondacija Share iz Srbije nudi vam mogućnost da procijenite koje su potrebe vaše organizacije u ovom području i koje korake trebate preduzeti ka izradi politika privatnosti.

Alat pod nazivom “Pribor za lične podatke” sastoji se od tri dijela: upitnika za samoprocjenu, vodiča za kreiranje politika privatnosti i vodiča za zaštitu podataka o ličnosti.

Upitnik korisnika vodi kroz niz pitanja o djelovanju i praksama organizacije kada se radi o privatnim podacima, te na osnovu odgovora generira preporuke o koracima koje je potrebno preduzeti da bi se poslovanje organizacije uskladilo sa pravilima pod GDPR-om. Preporuke je moguće preuzeti i u PDF-u.

Slično tome, drugi alat, generator politika privatnosti, na osnovu odgovora korisnika izrađuje nacrt politika privatnosti, osnovnog dokumenta transparentnosti kada se radi o usklađivanju sa principima zaštite podataka i poslovanja sa klijentima.

Treći dio pribora predstavlja publikacija Share Fondacije “Moji podaci, moja prava”, koji građanima objašnjava koja su njihova prava u odnosu na zakone o privatnosti podataka Srbiije i EU.

Kompletan pribor možete isprobati ovdje.  https://gdpr.mojipodaci.rs/home