Point 8.0: Politička odgovornost i nove tehnologije

Point 8.0: Politička odgovornost i nove tehnologije

Konferencija
Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Osmo izdanje konferencije o političkoj odgovornosti i novim tehnologijama biće održano od 16. do 19. maja 2019. godine u Sarajevu.
Kao i prethodnih godina, ovogodišnja konferencija okupit će predstavnike organizacija civilnog društva i aktiviste iz regiona istočne i jugoistočne Evrope, ali i cijelog svijeta koji se bave upotrebom novih tehnologija u zagovaranju odgovornog i transparentnog društva.
Specifične teme i područja koja će biti u fokusu POINT konferencije u kontekstu korištenja novih tehologija uključuju monitoring odgovornosti vlasti, otvorene podatke, uspjeh projekata civilnog društva koji koriste nove tehnologije, upotrebu tehnologije u zagovaranju, monitoring različitih nivoa vlasti i mnoge druge teme.
Za više informacija o programu konferencije i prijavi, posjetite web sajt organizatora. https://point.zastone.ba/