NASTAVLJENA IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

NASTAVLJENA IZGRADNJA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

Načelnik opštine Pale Boško Jugović i predstavnik izvođač radova firme “Buk promet” iz Bijeljine danas su ozvaničili nastavak izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture na području ove opštine, ukupne vrijednosti više od milion KM.

Jugović je rekao da se radovi odnose na nastavak projekta “Smanjenje gubitaka vode i revitalizacija i dogradnja vodovodnog i kanalizacionog sistema Pale-Jahorina komponenta dva i tri”.

Projektom je obuhvaćena izgradnju glavnog fekalnog kanalizacionog kolektora koji će spriječiti da otpad ulazi u korito rijeke Miljacke i odvodiće ga na mjesto, gdje će biti izgrađen prečistač.

On je naveo da ovaj projekat obuhvata i izgradnju vodovodnog dijela mreže Koran-Luke i sanaciju Vodovoda “Vrelo Prača”.

“Ovo je druga faza kreditnog aranžmana Evropske investicione banke ukupne vrijednosti 1.500.000 KM, uključujući i PDV”, rekao je Jugović novinarima i dodao da je rok za izvođenje radova godinu dana.

Prema njegovim riječima, radi se i o dobroj ekološkoj priči u kojoj opština ima podršku Evropske investicione banke i svih institucija koje se bave ekologijom i zaštitom životne sredine.

“Važno je da smo dobili i saglasnost za nastavak ovih aktivnosti, gdje ćemo moći aplicirati na još jedan tender koji se odnosi na potisni cjevovod od `Vrela Prače` prema Šatoru kako bi bilo riješeno snabdijevanje vodom Jahorine”, naglasio je Jugović.

Rukovodilac radova u ime firme “Buk promet” Branislav Erić kaže da su danas počeli realizaciju projekta koji se sastoji iz tri faze.

“Prva faza je glavni fekalni kolektor u dužini od 2.725 metara, druga faza je rekonstrukcija pumpne stanice na Prači, koja je u sistemu vodosnabdijevanja Jahorine, i u okviru koje se radi rekonstrukcija trafostanice, a treći dio odnosi se na izgradnju cjevovoda Koran-Luke”, naveo je Erić.

On dodao da su snimili teren i da će napraviti takvu dinamiku da radove završe u roku.

Predsjednik Skupštine opštine Pale Predrag Vučićević istakao je da su ovo bitni projekti za području opštine, a posebno projekat rješavanje kolektora, jer Miljacka neće biti zagađena i neće biti fekalija.