Nastavak izgradnje sekundarne kanalizacione mreže Jahorina

Nastavak izgradnje sekundarne kanalizacione mreže Jahorina

Nastavljena je  izgradnja sekundarne kanalizacione mreže cca. 120 metara na Poljicama. Ovim projektom se eleminišu postojeće septičke jame i korisnici se priključuju na novi sistem.