Montaža nove dozirne pumpe za hlorisanje vode

Montaža nove dozirne pumpe za hlorisanje vode

Danas je izvršena montaža nove dozirne pumpe za hlorisanje vode natrijum-hipohloritom u rezervoaru „Gradac“ u Mokrom. Na ovaj način, obezbjeđena je pouzdana dezinfekcija vode kojom se snabdijevaju potrošači u naseljima Karađorđevo i Paoci.