Kako se UNDP poigravao sa uvoznom dozvolom sadnica malina

Kako se UNDP poigravao sa uvoznom dozvolom sadnica malina

UNDP BiH je po svoj prilici unaprijed znao da će bez problema dobiti dozvolu za uvoz sadnica maline iz Poljske, s obzirom na to da su britanskoj kompaniji „Hargrejvs“ već 30. novembra 2015. godine poslali obavještenje da je uvozna dozvola spremna i da će kapara biti isplaćena isti dan.

Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH uvoznu dozvolu izdala je tek dva dana kasnije 2. decembra.

“Dana 30. novembra 2015. godine UNDP je dao garancije da će “momentalno” biti izvršena uplata kapare u iznosu od 20 odsto vrijednosti ugovora, a da će ostatak biti plaćen po isporuci, koja “očekujem da će biti izvršena do kraja sljedeće nedjelje”. UNDP je naveo da je uvozna dozvola već dobijena, ali da su potrebni dodatni dokumenti koji će biti pribavljeni za 2 dana. Zaposleni UNDP-ja je naveo da UNDP “radi sve što može kako bi čitav proces protekao što glađe”.

Poigravanje UNDP-a sa datumima uvozne dozvole nastavilo se i prema Komitetu za ugovore, imovinu i nabavke. Njima su, pak, naveli drugi datum dobijanja uvozne dozvole sadnica koji se takođe ne poklapa sa zvaničnim datumom kad je dozvola dobijena.

“Zaposleni UNDP-ja su takođe naveli Komitet za ugovore, imovinu i nabavke da je “uvozna dozvola dobijena na osnovu tačnih količina, odnosno broja korisnika, u ponedjeljak, 07. decembra 2015. godine, te da je program odmah pripremio zahtjev za CAP-ovo razmatranje”. Ovdje navedeni datum dobijanja uvozne dozvole se ne poklapa sa datumom koji je predočen kompaniji “Hargreaves”.

Uprava za zaštitu zdravlja BiH u obrazloženju uvozne dozvole navodi da je UNDP priložio uz dokumentaciju za dobijanje dozvole i izjavu o davanju naloga za uvoz sadnica maline firmi Jaffa Komerc iz Mostara. To je očito jedina veza UNDP-a i Jaffa komeca kada je uvoz sadnica u pitanju. Koliko je poznato iz izvještaja Kancelarije za reviziju i istrage oni međusobno nisu imali nikakav ugovor i Jaffa je posao obavila pro bono, o čemu je ATV ranije izvještavala. Kompanija Hargrejvs koja je dobavljač sadnica imala je takođe ugovor sa UNDP-om, a ne sa Jaffa komercom.

ATV