Kako izvještavati o ciljevima održivog razvoja

Kako izvještavati o ciljevima održivog razvoja

06.06.2023. / 08:37
Autor/ica

troši na postizanje ciljeva održivog razvoja. Novinari/ke mogu osigurati da javnost bude svjesna toga, potaknuti diskurs o tome kako se taj novac troši

 1. Ciljevi održivog razvoja su posvećenost pravednim, mirnim i inkluzivnim društvima, te efikasnim, odgovornim i inkluzivnim institucijama. Dobro novinarstvo je i pokazatelj uspjeha za ovaj cilj i ključno za njegovo postizanje, bilo da se radi o držanju odgovornosti ili osporavanju restriktivnih zakona o slobodi medija.

Šta freelance (ali i ostali) novinari/ke trebaju znati

Vodič nudi deset smjernica šta je to što novinar/ke trebaju znati prilikom izvještavanja o ovoj temi. Kroz deset smjernica, ponuđeni su i savjeti eksperat/kinja koji novinarima/kama dodatno pružaju ideje i načine kako da što sveobuhvatnije i efektivnije izvještavaju.

U nastavku vam predstavljamo tih deset smjernica:

 1. Izvori priča

„Izvori lokalnih medija mogu biti dobro mjesto za pronalaženje ideja jer često pokrivaju priče koje međunarodni mediji nisu odabrali“, navodi Jessica Abrahams, freelance novinarka i zamjenica urednika globalne razvojne platforme Devex. Praćenje newslettera nevladinih i međunarodnih organizacija može biti odličan izvor informacija, a UN mjesečno šalje savjete novinarima/kama sa pitanjima na koja treba obratiti pažnju.  Pokrivajući kako institucije rade na ovim ciljevima ili ne ispunjavaju ciljeve također mogu pružiti važne informacije za priču.

 1. Izvještavanje o rješenjima

Ciljevi održivog razvoja pokrivaju teške i ozbiljne teme, kao što su siromaštvo, glad, nejednakost, klimatske promjene, te uključuju izvještavanje o ljudima u “težim situacijama”. Izvještavanje o rješenjima vezanim za ciljeve može ponuditi više. „Čitaoci su decenijama hranjeni istim pričama o gladi i siromaštvu, nedostatku pristupa vodi u pojedinim dijelovima svijeta. Kada stalno ponavljate iste priče, imate osjećaj da se ‘ništa neće promijeniti’ i ljudi se odvajaju od toga“, navodi Abrahams.

Općenito, rješenja koja izvještavaju o ciljevima održivog razvoja mogu pomoći u borbi i  podizanju svijesti o bilo kojem konkretnom rješenju ili barijerama koje postoje.

 1. Neka cilj bude vaša specijalnost

Razmislite koji ciljevi imaju manje pokrića ili koji odgovaraju vašim interesima ili vještinama i neka oni budu vaš fokus. Upoznajte izvore, pročitajte dokumente o politici i istraživanja koja vas mogu učiniti stručnjakom/injom za određeni cilj. „Postoji mnoštvo različitih oblasti u kojima će se pojaviti jaz na novinarskom tržištu“, kaže Will Worley, britanski dopisnik za Devex.

Detaljnije poznavanje određenog cilja održivog razvoja ili oblasti politike također znači da možete jasnije identifikovati probleme, rešenja i pitanja na koja ćete jasnije dati odgovore.

 1. Upoznajte svoje podatke

Bilo da se izvještava o odgovornosti finansiranja ciljeva održivog razvoja ili o napretku različitih inicijativa, postoje priče koje se mogu pronaći u podacima koji okružuju ciljeve. Znati gdje ih tražiti, te razviti analitičke vještina za raščlanjivanje ovih podataka može vašu priču učiniti bogatijom.

Pažljivo postupajte sa podacima koji se odnose na ciljeve: proces prikupljanja često može potrajati, posebno za regionalne ili globalne skupove podataka, što znači da su naizgled ažurirani podaci već stari nekoliko godina kada su objavljeni. Podaci takođe mogu biti neujednačeni, što otežava direktno poređenje između zajednica ili zemalja. Uzmite to u obzir.

 1. Neka tema bude uvijek ažurirana

Postavljeni ciljevi su stupili na snagu još 2016. godine, što znači da se o ovoj temi već piše, ali isto tako da su neki podaci sigurno zastarjeli i  da bi se trebali ažurirati.

„Fokusirajte se na ono šta možete i što se radi na ovim pitanjima, a ne samo na problem.”, navodi Abrahams.  Pišite o sadašnjosti, kakvo je stanje, šta je urađeno, te šta se može još uraditi. Neka priče uvijek budu svježe i u skladu sa trenutnim potrebama.

 1. Pronađite priču o odgovornosti

Svake godine ogromna količina javnog novca odlazi u ciljeve održivog razvoja, inicijative za njihovo postizanje i srodne vladine politike i projekte. Mediji moraju podsticati javnu svijest i javni diskurs o tome kako se taj novac troši. Ko su osobe ili institucije koje dobijaju novac, šta oni rade na implemetaciji, kako se troši novac i koji su rezultati aktivnosti. Da li su aktivnosti i rezultati srazmjerni količini novca koji je uložen. Uvijek budite skeptični i provjeravajte ono što ste dobili kao dogovore. Nevladine organizacije, razvojne agencije i dobrotvorne organizacije mogu posjedovati mnogo podataka ili pristup izvorima relevantnim za izvještavanje o ovoj temi.

 1. Pronađite načine za saradnju

Rad sa stručnjacima/kinjama i novinari/kama koji su važni za lokalnu priču mogu pružiti vitalni kontekst i znanje koje osigurava da je zajednica pravedno predstavljena kroz prave glasove. Izgradnja mreže novinara/ki koji pokrivaju srodne teme također može biti od koristi. Ciljevi se često preklapaju i možete dijeliti kontakte i informacije.

 1. Idite dalje od žargona

Informacije o ciljevima, posebno one koje su dale UN agencije i druga međunarodna tijela uključena u njihovo postavljanje, često uključuju tehnički jezik koji se odnosi na politiku i ponekad žargon. Za medije, svijest o tome kako se priča povezuje sa ciljevima može ojačati priču ili dodati drugi ugao, ali, za opštu publiku, tehnički okvir ciljeva će vjerojatnije biti kontekst vašeg izvještavanja, a ne fokus. Publika možda ne zna šta su ciljevi održivog razvoja i i iako se možda ne mogu povezati sa nekim od ciljeva, pristup sigurnoj i pristupačnoj vodi za piće je nešto sa čime se svi mogu povezati. Svaka regija ima probleme vezane za ovih 17 ciljeva koje mogu biti bliskije publici, neka one budu vaš fokus i vodilja oko koje će te graditi priče.

 1. Potražite specijalističke nazive i stipendije

Ovo može biti odlična prilika za medije, naročito freelance novinare/ke, da pristupe različitim grantovima i stipendijma kako bi se više bavili ovom temom. Ovakva podrška može biti veoma značajna za finansijsku održivost novinara/ki.

 1. Razmotrite nove formate

Izvještavanje vođeno podacima i vizualizacijom koje pomažu ispričati priču i pokazati kako su se stvari promijenile mogu dobro funkcionisati. Vizualno predstavljeni podaci, kao i multimedijalni formati nude način da ove teme „osvježite“ i da izveštavanje o dugotrajnim problemima približite mlađoj publici koja je na društvenim medijima.

***

Ove smjernice mogu biti odlična vodilja ka sveobuhvatnijem izvještavanju, ali i doprinosu medija ovoj veoma značajnoj borbi koja se tiče svih nas. Pitanje problema koji su pobrojani u ovih 17 ciljeva je pitanje svih nas, te posljedice izostanka borbe mogu imati utjecaja na sve ljude, kao i planetu Zemlju. Zato je važno da se svi uključimo u ovu borbu i ostavimo svoj doprinos. Mediji imaju značajnu ulogu u kreiranju mišljenja i mogu mnogo doprinijeti osvještavanju ali i pokretanju konkretnih akcija vezanih za ova pitanja.

https://balkansmedia.org/bs/korisni-savjeti-i-alati/kako-izvjestavati-o-ciljevima-odrzivog-razvoja