Izložba o Kalmiju Baruhu

Izložba o Kalmiju Baruhu

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Kulturno-prosvjetnim društvom La Benevolencija, počasnim konzulom Bosne i Hercegovine u Državi Izrael Aleksandrom Nikolićem i opštinom Centar, realizuje izložbu pod nazivom “Prošlo i sadašnje – tragovi i ogledala, Kalmi Baruh: pisac, narod, jezik i grad”.

Inicijatori ove izložbe su viši kustos muzeja Tamara Sarajlić-Slavnić i njegova direktorica Šejla Šehabović.

Kalmi Baruh (1896-1945) je preteča jugoslovenske hispanistike, te međunarodno priznati naučnik iz oblasti sefardskog kulturnog naljeđa i posebno jevrejsko-španskog jezika. Doktorirao je na bečkom univerzitetu 1923, braneći disertaciju pod naslovom Der Lautstand des Judenspanischen in Bosnien, a post-doktorske studije je pohađao u Madridu, kao jedini stipendista španske vlade sa Balkana.

Bio je dugogodišnji saradnik više domaćih i evropskih časopisa iz oblasti filologije i književnosti, kao na primjer: Srpski književni glasnik i Misao, oba iz Beograda, odnosno madridskog Revista de filología Española.

Sarađivao je i sa beogradskim Balkanskim institutom i Univerzitetom, te sa Španskom kraljevskom akademijom.

Prevodio je sa španskog na srpski i priređivao prikaze i književnu kritiku savremene španske književnosti. Objavljivao radove o jezičkoj komparatistici, udžbenicima i naučnim radovima iz oblasti filologije, sa naglaskom na romanistiku.

Sarađivao je sa prof. Himenes Kabaljerom, Ivom Andrićem, Isidorom Sekulić i dr.

Spadao je među najeminentnije aktivne intelektualce, napredne orijentacije, Sarajeva i čitave Kraljevine Jugoslavije, 30-tih godina prošlog vijeka.

Posebno se zalagao za socijalno ugrožene učenike, kulturno uzdizanje radnika, međukonfesionalnu toleranciju i borbu protiv antisemitizma, te pružao berezervnu podršku republikancima u Građanskom ratu u Španiji..

Stradao je u koncentracionom logoru Bergen-Belzen.

Otvaranju izložbe 12. aprila u likovnoj galeriji Mak, koja je sastavni dio Muzeja, prisustvovaće ambasador Države Izrael Boaz Rodkin, a pratit će je program koji će trajati mjesec dana. Za 26. april je zakazano predavanje dr Naame Šik iz Jad vašem-a.