ERS za povećanje plata izdvojila dodatnih 30 miliona КM

ERS za povećanje plata izdvojila dodatnih 30 miliona КM

Zaposlenima u Mješovitom Holdingu “Elektroprivreda Republike Srpske” isplaćena je januarska plata, uvećana za 9 procenata.

Veću platu primili su radnici Matičnog i svih Zavisnih preduzeća, što je oko 9.500 zaposlenih u sistemu.

Zbog plasiranja zlonamjernih informacija želimo da naglasimo da je za povećanje plata na godišnjem nivou izdvojeno više od 30 miliona КM.
Uprava MH “ERS” je sa Sinikatom radnika Holdinga 30. januara ove godine potpisala Sporazum o utvrđivanju cijene rada, na nivou Holdinga.
Nova usaglašena cijena rada koja iznosi minimum 172 КM primjenjuje se na obračun plata od 01.01.2024.
Prethodna cijena rada iznosila je 158 КM neto.