Pripravnički staž i zaposlenje za 18 visokoobrazovanih mladih ljudi sa javnih univerziteta

Pripravnički staž i zaposlenje za 18 visokoobrazovanih mladih ljudi sa javnih univerziteta

Uprava MH „ERS“, Matično preduzeće a.d. Trebinje, održala je danas sastanak sa 18 visokoobrazovanih mladih ljudi koji su završili fakultete na javnim univerzitetima.

Oni su se rukovodstvu ERS obratili pismenim putem i iskazali interesovanje za odrađivanje pripravničkog staža i zaposlenje.

Razmijenjene su i ideje vezane za  razvoj Trebinja, Hercegovine i Republike Srpske. 

Na sastanku su usaglašeni  kriterijumi i način angažmana ovih  mladih  ljudi koji su zainteresovani da se uključe i daju doprinos razvoju energetskog sektora i boljeg ekonomskog ambijenta u Srpskoj.