ERS ima najpovoljniji sindikalni ugovor

ERS ima najpovoljniji sindikalni ugovor

Cijena rada u sistemu Elektroprivrede Republike Srpske koja je ugovorena početkom ove godine iznosi 158 KM, što je za 5% više u odnosu na prethodnu godinu. Zaposleni u ovom preduzeću traže dodatno povećanje cijene rada na 190KM.

 

Komentarišući njihov zahtjev , generalni direktor Elektroprivrede Republike Stpske, Luka Petrović izjavio je da ERS ima najpovoljniji sindikalni ugovor u Republici Srpskoj .
‘’U razgovoru sa Sindikatom izložili smo niz argumenata o tome sa kakvim se sve izazovima suočavamo u ERS-u. Uporedili smo parametre kolektivnog ugovora koji imamo potpisan sa sindikatom i uvidjeli smo da ERS ima najpovoljniji sindikalni ugovor u RS. Kod nas minimalna plata nije 700KM nego 910KM, odlazak na bolovanje se ne plaća 70% nego 100%. Na oko 80% radnih mjesta u dvije termoelektrane su prihvaćeni otežani uslovi rada i samim tim postoji dodatak na platu. Naša prosječna plata je daleko iznad javne uprave. Mi imamo regres koji je maltene prosječna plata Republike Srpske, imamo plaćene tople obroke organizovane u hidroelektranama, dok se u termoelektranama organizuju obroci na samoj elektrani. Postoji i mogućnost stimulacija u toku mjeseca i u toku godine. Minuli rad nam je 0,5% za razliku od ostalih koji su sveli na 0,3. Sve kad se sabere prosječna plata u energetskom sektoru je 28% veća od one u javnom sektoru‘’ rekao je Petrović.
On je objasnio da on misli da je gore navedeno razlog da se razmisli o zahtjevu za dodatno povećanje plata.
‘’Tačno je da su distributivna preduzeća već u minusu sa takvim davanjima. Ono što smo usaglasili i sindikatu predočili da je distributivna djelatnost apsolutno regulisana djelatnost kao što je to i elektroprenos BiH. Međutim, svaka promjena se teško prihvata. Distribucija nema pravo više ni na kakav grant, nema pravo na subvenciju , ona isključivo živi od mrežarine, na računima građana i privrede, kao što elektroprenos živi od prenosne mrežarine sa računa građana i privrede . Od te mrežarine naša distributivna preduzeća ne mogu da izvrše dodatnu rekonstrukciju, modernizaciju distributivne mreže, već daju više ne plate nego što bi trebali, prema regulatornoj agenciji, a to znači da ide na uštrb obnavljanja mreže, što znači da ćemo i dalje imati povećane distributivne gubitke i da ćemo ugroziti pravilnik koji stupa na snagu 1. 1. 2025.godine, a vezan je za kvalitet snabdijevanja‘’ rekao je on.
Kako je istakao Petrović, Sindikat se nije zainteresovao za probleme koji prijete ERS-u, poput arbitražnog postupka protiv Ugljevika, nego očekuju neke druge rashode.
‘Mi moramo iznijeti postrojenje za prečišćavanje uglja u Gacku, inače nećemo imati termoelektanu Gacko. Mi moramo nastaviti sa investicijama kao što su Dabar, Mrsovo i Bistrica da bismo imali nove kilovat sate i da bismo održali trajnu cijenu električne energije jeftinom’‘ objasnio je on.
Generalni direktor Elektroprivrede RS zaključio je: ‘’ Ovo su sve argumenti. Ukoliko vi ne želite da gledate globalnu nego ličnu sliku, onda se moramo mimoilaziti.’’