BANJA LUKA: Istinomjer o (ne)ispunjenim entitetskim obećanjima

BANJA LUKA: Istinomjer o (ne)ispunjenim entitetskim obećanjima

“U najboljem slučaju, do kraja mandata, biće 20 % ispunjenih obećanja.”

https://ba.voanews.com/a/4182341.html

Treća godina mandata Vlade RS: Još deset mjeseci da se ispune predizborna obećanja

U protekloj godini, partije koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj (SNSD, DNS i SP RS) nisu zabilježile nijedno novo ispunjeno predizborno obećanje. Ipak, uspjele su popraviti svoj rezultat u ispunjavanju obećanja iz svojih predizbornih programa.

Iako je broj ispunjenih obećanja ostao isti kao prošle godine u ovo doba (4 obećanja), stranke koje su formirale Vladu Republike Srpske su u trećoj godini mandata ostvarile veći progres u ispunjavanju predizbornih obećanja.

Tako je ukupan broj obećanja u čijoj je realizaciji postignut značajniji progres porastao sa 43 na 61, što znači da se procenat obećanja sa velikom vjerovatnoćom da će biti ispunjena do kraja mandata povećao sa 9% na 14%. Broj obećanja u kategoriji srednje vjerovatnoće, to jest obećanja na kojima je započet rad, porastao je sa 126 na 140 (sa 23% na 30%). Obećanja koja su dobila u potpunosti negativne ocjene – nezapočeta (222), prekršena (7), zaustavljena (5) i neutemeljena (21) obećanja, smatraju se obećanjima sa slabom šansom da će biti ispunjena do kraja mandata. Njih je i dalje više nego pozitivno ocijenjenih obećanja, ali se njihov ukupan broj u protekloj godini značajno smanjio, sa 290 na 255 (sa 63% na 56%)

Rezultati partija

Što se tiče rezultata svake pojedinačne partije i njihovog progresa u ispunjavanju sopstvenih predizbornih obećanja, procenat obećanja SNSD-a sa velikom vjerovatnoćom ispunjenosti u protekloj godini povećao se tek za 1% (sa 11 na 12%), dok se procenat obećanja sa slabom vjerovatnoćom smanjio sa 63% na 52%.

U drugoj godini mandata, za 13% obećanja SPRS ocijenjeno je da ima veliku šansu za ispunjenost do kraja mandata, dok je na kraju treće godine mandata njihov broj porastao na 26%, te je ova partija zabilježila najveći progres u ispunjavanju predizbornih obećanja. Broj obećanja ove partije sa malom vjerovatnoćom za ispunjenost do kraja mandata smanjio se sa 56% na 42%.

Obećanja koja je u predizbornoj kampanji dao DNS u protekloj godini su zabilježila skok sa 8% na 13% u kategoriji velike vjerovatnoće za ispunjenost do kraja mandata, dok su negativno ocijenjena obećanja pala sa 65% na 60%.

Rezultati po oblastima

U oblasti ekonomije, u kojoj je dato najviše obećanja (223), na kraju prošle godine bilo je 8% obećanja sa velikom vjerovatnoćom za ispunjenost do kraja mandata, to jest obećanja koja su dobila ocjenu “u progresu”. Taj procenat je u protekloj godini porastao na 11%, uglavnom zahvaljujući napretku u ispunjavanju obećanja u oblastima finansija, fiskalne politike i poslovne klime, u sklopu provođenja mjera iz Akcionog plana Reformske agende na nivou RS.

Podoblast poljoprivrede, u kojoj se nalazi skoro polovina svih obećanja iz ekonomije, nije zabilježila rast obećanja sa ocjenom “u progresu”, ali je broj započetih obećanja porastao sa 29 na 41. Radi se uglavnom o obećanjima u kojima su date projekcije u vezi sa kretanjem količine prinosa određenih poljoprivrednih proizvoda. Vlada RS je, u saradnji sa lokalnim i državnim nivoom vlasti, ove godine poduzela i konkretnije korake na revitalizaiji Centra za unapređenje privrede u Sokocu, što je pozitivno uticalo na ocjene nekoliko obećanja. Sa druge strane, obećanja koja su se odnosila na evropske fondove i zajedničku poljoprivrednu politiku, ocijenjena su kao prekršena s obzirom na odbijanje entitetskih vlasti da učestvuju u izradi Strateškog plana ruralnog razvoja BiH i uspostavljanje IPARD strukture, što su uslovi za aktivaciju istih. Nije zabilježen nikakav napredak po pitanju obećanog povećanja poticaja.

U podoblasti energetike, ulazak proizvodnje TE Stanari u opšti energetski bilans pozitivno je uticao na ispunjenost nekih obećanja, ali je istovremeno umanjio ocjenu obećanja SPRS i DNS o  korištenju obnovljivih izvora energije. U aktuelnom mandatu, ono se smanjilo sa 45% na 30%, dok je učešće termoelektrana poraslo sa 55% na 66,5%, što je u suprotnosti sa datim obećanjima. U oblasti infrastrukture nisu zabilježene značajne promjene u odnosu na prethodnu godinu.

Druga najveća oblast, socijalna politika, sadrži 92 obećanja i u njoj se nalaze sva 4 obećanja koja su još prošle godine ocijenjena kao ispunjena. Procenat obećanja iz socijalne politike sa velikom vjerovatnoćom ispunjenosti u protekloj godini je porastao sa 10% na 18%, dok je procenat započetih obećanja neznatno opao, sa 26% na 25%. Na pozitivne ocjene uticao je nastavak rasta broja zaposlenih, te izvjesno povećanje prosječne penzije, što je promijenilo ocjene više obećanja DNS-a i SPRS-a. Neke mjere koje su ocijenjene pozitivnim ocjenama, kao što je povećanje naknade za nezaposlene porodilje na 405 KM, naišle su na negodovanje kod dijela građana i građanki koji ovu odluku smatraju diskriminatornom, obzirom da se odnosi samo na porodilje koje su rodile poslije 1. decembra ove godine. Sa druge strane, 51 obećanje i dalje je nezapočeto, uključujući obećanja koja se odnose na konstantno usklađivanje penzija sa troškovima života, te obećanja o povećanju prosječne plate u Republici Srpskoj.

Kada je u pitanju oblast zdravstva, u kojoj je dato svega 14 obećanja, jedina promjena u odnosu na prošlu godinu je jedno novo započeto obećanje koje je dao DNS, vezano za povećanje nataliteta. Ovo obećanje dobilo je pozitivnu ocjenu nakon usvajanja zakona koji omogućuju isplatu povećanih porodiljskih naknada novim majkama. Uovoj oblasti ostalo je 10 obećanja na kojima nije započet rad. Nikakvih značajnijih pomaka nije bilo ni u ispunjavanju obećanja iz oblasti pravne države, gdje je zabilježen skoro identičan rezultat kao i nakon druge godine mandata – od ukupno 36 obećanja, 23 je i dalje nezapočeto, jedno je zaustavljeno, značajniji progres zabilježen je kod 4 obećanja, a dva su ocijenjena kao započeta.

U oblasti obrazovanja, kulture, nauke i mladih ostvaren je značajniji napredak u realizaciji predizbornih obećanja nego prethodne godine. Od ukupno 29 obećanja, 11 je ocijenjeno kao započeto, a čak 7 ocjenom “u progresu”. Na poboljšanje rezultata u proteklih godinu dana uticalo je usvajanje nekoliko strategija u ovoj oblasti, koje se odnose na razvoj obrazovanja, kulture, te naučni i tehnološki razvoj. Također, nakon što je u 2016. godini zaustavljena zbog nedostatka budžetskih sredstava, ove godine ponovo je započeta isplata subvencija kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, iako i dalje bilježi kašnjenja u isplatama subvencija.

U oblasti državnog uređenja, od ukupno 58 obećanja još nije započet rad na 31, a dva (jedno je dao SNSD, jedno DNS) su ocijenjena kao prekršena. Oba se odnose na transparentnost javnih finansija, a ovu ocjenu su dobila nakon reakcija izvršne vlasti na revizorsk izvještaj o stanju budžeta RS u 2016. godini, te pritisaka na ovu instituciju koji su rezultirali ostavkom Duška Šnjegote. U protekloj godini 12 obećanja je ocijenjeno kao započeto, dok je 11 dobilo ocjenu “u progresu”. Pozitivno ocijenjena obećanja odnose se na inoviranje zakonodavstva i proširenje nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a napredak je zabilježen i u oblasti planiranja zaštite od poplava, usvajanjem Plana aktivnosti na sprovođenju mjera zaštite i spasavanja od većih snježnih padavina i snijega od interesa za Republiku Srpsku za period  2017. – 2020.

U oblasti spoljne politike, koja se mahom vezuje za nadležnosti na državnom nivou, dato je svega 7 obećanja, od kojih je započet rad na 3, a po dva su ocijenjena kao nezapočeta i kao obećanja sa značajnijim progresom. Pozitivne ocjene su zabilježene u određenim obećanjima vezanim za EU integracije, ali je pitanje hoće li takve ostati do kraja mandata, budući da još uvijek nisu dostavljeni odgovori na Upitnik Evropske komisije, što će vjerovatno dovesti do kašnjenja i u svim drugim procesima vezanim za pridruživanje Evropskoj uniji.

S obzirom da je do Opštih izbora ostalo još deset mjeseci, ukoliko bi se progres na ispunjavanju obećanja nastavio istim tempom kao u prethodne tri godine, moglo bi se očekivati da partije u Republici Srpskoj u najboljem slučaju ispune oko 20% datih obećanja, te da 52% ukupnog broja obećanja ostane neispunjeno. Kategorija obećanja koja se nalaze “u sredini” će, pak, imati najviše uticaja na konačni rezultat. S obzirom da je najveći “skok” zabilježen upravo u ovoj kategoriji, ostaje pitanje da li će u narednih deset mjeseci Vlada RS uspjeti značajnije da unaprijedi ispunjenost obećanja koja su za sada ocijenjena tek kao započeta.

(istinomjer.ba