Угрожена реализација појединих изборних активности

Угрожена реализација појединих изборних активности

Централна изборна комисија БиХ у континуитету, од почетка 2020. године апелује и позива надлежне доносиоце одлука у БиХ да је потребно у законом утврђеном року обезбједити финансијска средства за организацију и провођење Локалних избора 2020. године.

Непоштивање рока утврђеног Изборним законом БиХ који се односи на обезбјеђивање финансијских средстава за изборе је довело до одгађања одржавања Локалних избора са 4.  октобра на 15. новембар ове године.

Ситуација је и сада непромјењена. Финансијска средства још увијек нису обезбјеђена.

Реализација изборних активности које су прописане Изборним законом БиХ, и раније утврђеним Оперативним планом провођења изборних радњи, доведена је у питање. Једна од тих активности је излагање привремених бирачких спискова и то у периоду од 18. јула до 17. августа ове године. Штампање привремених бирачких спискова а затим њихово паковање и дистрибуција требало је да почне сутра, 04. јула али због чињенице да финансијска средства нису осигурана та активност неће бити реализована на вријеме.

Евентуално скраћивање периода у којем ће јавност имати увид у привремени бирачки списак може утјецати на тачност, ажурност и укупни интегритет бирачког списка.

На овај начин информишемо  јавност да је ситуација алармантна и да је озбиљно угрoжен изборним процес у БиХ. Позивамо још једном надлежне органе власти у БиХ да обезбједе финансијска средства за организацију и провођење Локалних избора у БиХ