Саопштење за јавност Универзитет у Источном Сарајеву

Саопштење за јавност Универзитет у Источном Сарајеву

Универзитет у Источном Сарајеву је успјешно завршио процес реакредитације студијских програма и веома смо задовољни мишљењем акредитационе комисије о свим активностима и напретку Универзитета који је евидентан.

Истовремено, у обавези смо да осигурамо и штитимо законитост функционисања Универзитета која је тренутно угрожена, с обзиром на то да су инспекцијским прегледима утврђене бројне неправилности кад је у питању студентско представничко тијело, које се односе на, како се испоставило, нерегуларно спроведене изборе за Студентски парламент, његово конституисање, као и чињеницу да је утврђен престанак мандата 13 чланова Парламента, укључујући и предсједника, студента проректора, чланове Сената и Управног одбора Универзитета из реда студената. Такође, вођене су незаконите активности од стране Парламента и његовог предсједника на смјенама студената из наставно-научних вијећа, као и повлачењу свих изабраних представника, упркос неслагању појединих студената, што је довело до блокаде рада појединих факултета немогућношћу одржавања сједница вијећа.

Студентски парламент није уписан у Регистар студентских представничких тијела и организација, што значи да, са становишта закона, уопште не постоји. Тзв. Студентски парламент доноси све одлуке на основу Статута који никад није добио потврду Сената. Јавност треба да зна и то да су студенти Универзитета прикупили преко 1600 потписа, тражећи расписивање законитих и поштених избора за Студентски парламент.

Обавјештавамо јавност и да полиција истражује финансијско пословање тзв. Студентског парламента, који о свом пословању није подносио извјештаје Управном одбору Универзитета, што је била њихова правом утврђена обавеза.

У току су активности у вези спровођења ванредних избора за студентско представничко тијело како би, у најкраћем року, сви органи Универзитета у Источном Сарајеву, као и факултети и академије могли несметано наставити са радом и како би се обезбиједила законитост њиховог рада. У складу са планом о бројним активностима на афирмисању свих вриједности нашег Универзитета, заједно са нашим студентима, наставићемо са радом на његовом развоју и унапређењу свих сегмената његовог дјеловања.

Студенти који су се обратили медијима нису легални представници студената УИС, с обзиром на то да им је, по сили закона, обновом године престао мандат. Овакви иступи у медијима неодговорних појединаца наносе несагледиву штету Универзитету, у тренутку када се води активна кампања за упис што већег броја студената у нову академску годину, али неће спријечити позитивне процесе кроз које Универзитет пролази.

УПРАВА УНИВЕРЗИТЕТА