Više od hiljadu novinara i komunikologa na evidencijama nezaposlenih u BiH

Više od hiljadu novinara i komunikologa na evidencijama nezaposlenih u BiH

Prema evidencijama službi za zapošljavanje iz BiH, najviše nezaposlenih novinara je u Kantonu Sarajevo, dok je Unsko-sanski kanton jedini kanton u kojem nema nezaposlenih novinara.

foto: unsplash

Na evidencijama službi za zapošljavanje iz BiH se trenutno nalazi 1.012 nezaposlenih novinara, komunikologa i žurnalista, za Media.ba potvrđeno je iz kantonalnih službi za zapošljavanje iz Federacije BiH, kao i službi za zapošljavanje iz Brčko distrikta i Republike Srpske.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta ukupno je 10 novinara, od čega je, kako su naveli, šest diplomiranih žurnalista, te po jedan diplomirani novinar, magistar novinarstva, diplomirani komunikolog, kao i diplomirani politikolog žurnalistike i komunikologije.

Iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske su u odgovoru za Media.ba naveli kako se u tom entitetu ukupno nalazi 156 nezaposlenih novinara i to 15 diplomiranih novinara-komunikologa i 141 diplomiranih žurnalista-novinara.

Kada je riječ o broju nezaposlenih novinara u Federaciji BiH, na novinarski upit su iz Federalnog zavoda za zapošljavanje u odgovoru za Media.ba naveli da “ne postoji centralizovana evidencija nezaposlenih, nego se evidencija vodi po kantonima” i da odgovore trebamo potražiti u kantonalnim službama za zapošljavanje.

Na osnovu dobijenih odgovora iz kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji BiH je trenutno 846 nezaposlenih novinara, a najveći broj nezaposlenih novinara je registrovan je u Službi za zapošljavanje Kantona Sarajevo iz koje su naveli da se u njihovoj evidenciji nalazi 285 novinara-žurnalista od kojih je 18 magistara i 143 komunikologa od kojih je 58 magistara.

Odgovore na novinarski upit su poslali i iz službi za zapošljavanje iz četiri od devet opština iz Kantona Sarajevo pa je tako navedeno da se u opštini Stari Grad nalazi 50 nezaposlenih novinara (osam magistara i 32 dipomirana novinara), u opštini Novi Grad evidentirano 98 novinara od čega su četiri magistra i 35 komunikologa od kojih je 19 magistara komunikologije, u Ilijašu je trenutno sedam nezaposlenih novinara i pet nezaposlenih komunikologa, dok se na birou u Trnovu nalazi jedna osoba sa zvanjem “novinar”.

Osim toga, odgovor su poslali i iz Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvantskog kantona koja u svojoj evidenciji nezaposlenih broji 100 osoba sa zanimanjem “novinar” od čega je, kako su naveli, dvoje sa višom stručnom spremom, 20 prvostupnika, 35 sa visokom stručnom spremom po “starom” obrazovnom sistemu i 43 magistranta. Iz te službe su naveli i da se prema njihovoj evidenciji istovremeno nalaze 82 osobe sa zvanjem “komunikolog” od čega je 55 prvostupnika, 15 sa visokom stručnom spremom po “starom” obrazovnom sistemu i 12 magistranata.

Prema evidenciji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona se, kako su naveli u odgovoru za Media.ba, sa zanimanjem “novinar” nalazi ukupno pet osoba i to, četiri diplomirana novinara i jedan magistar žurnalistike.

Iz Županijskog zavoda za upošljavanje Livno kažu da je u Kantonu 10 ukupno osam nezaposlenih novinara, odnosno četiri magistra novinarsva, po jedan diplomirani novinar i bachelor komunikologije i dva bachelora novinarstva. Iz nadležne službe za zapošljavanje iz Zapadnohercegovačkog kantona su naveli da se u njihovoj evidenciji nezaposlenih nalazi 25 nezaposlenih novinara od čega je osam diplomiranih novinara, jedan diplomirani komunikolog i 16 magistara novinarstva.

Prema podacima Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona nezaposlenih je 25 novinara, 13 sa bachelor diplomama novinarstva i 12 magistara novinarstva, dok su iz Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona evidentirali 122 diplomirana novinara od kojih je, kako su naveli, jedan magistar.

Iz Službe za upošljavanje Županije Posavske su naveli da se u tom kantonu/županiji trenutno nalazi troje novinara i to dvoje u Odžaku i jedno u Orašju, dok na birou Domaljevac-Šamac nema nezaposlenih sa tim zvanjem.

Na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona se, kako su naveli, u tom kantonu nalazi 48 nezaposlenih osoba sa zanimanjem “novinar”, od tog broja pet je magistara.

Jedini kanton u kojem prema evidenciji nadležnog biroa za zapošljavanje nema nezaposlenih novinara je Unsko-sanski kanton, potvrđeno je za Mediacentar Sarajevo.

Iako se situacija u novinarskoj profesiji dodatno pogoršala tokom pandemije koronavirusa kada je u bh. medijima zabilježeno desetine otkaza, veliki broj nezaposlenih novinara je zabilježen i prije pandemije. Ranije istraživanje Mediacentra Sarajevo iz 2017. godine pokazalo je da je na biroima za zapošljavanje u BiH zaposlenje u struci tražilo i čekalo najmanje 1.168 medijskih radnika, od čega 1.128 novinara i komunikologa, i još 40 kandidata za posao u srodnim medijskim oblastima kao što su menadžeri sa odnose s javnošću i medije, savjetnici za odnose s javnošću i menadžeri poslovnih komunikacija.

https://media.ba/bs/magazin-novinarstvo/mladi-u-novinarstvu-vide-pandemiju-kao-sansu